Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.09.2021/Pykälä 175


 

Yhteistoimintaryhmän jäsenten vaali 2021-2025

271/00.00.01.02/2021

 

Khall 06.09.2021 § 175   

  

 

Selostus Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449) annetun lain 14 §:n mukaan "kunnassa on yh­teis­toi­min­ta-elin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja hen­ki­lös­töä edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden re­kis­te­röi­dyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yh­teis­toi­min­ta-eli­meen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimintaan osal­lis­tuu myös 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja.

 

 Kunnat ja 1 momentissa tarkoitetut yhdistykset voivat tarvittaessa sopia useam­man kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä."

 

 Edellä mainitun lain sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ­suo­je­lu­yh­teis­toi­min­nas­ta annetun lain (20.1.2006/44) mukaisen toiminnan jär­jes­­mi­sek­si Outokummun kaupungissa on toiminut yhteistoimintaryhmä. Edel­li­nen yhteistoimintaryhmä oli valittu vuosiksi 2017-2021 (KH 26.6.2017 § 131).

 

 Yhteistoimintaryhmässä ovat työnantajaa edustaneet seuraavat henkilöt:

 

 Varsinainen jäsen  Varajäsen

 

 Henkilöstöasioista

 vastaava  

 hyvinvointijohtaja Jukka Orenius

 

 Työsuojelupäällikkö

 kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti

 

 Khall jäsen   Khall jäsen

 Ilkka Hiltunen  Pirkko Palander

 

 Khall jäsen   Khall jäsen

 Pentti Jääskeläinen  Erkki Mononen

 

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelija Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä yhteistoimintaryhmään toimikaudekseen työnantajan edustajiksi työsuojelupäällikön, henkilöstöasioista vastaavan henkilön ja kaksi kaupunginhallituksen nimeämää muuta henkilöä ja heille varahenkilöt,

2. pyytää henkilöstöä edustavia järjestöjä nimeämään yhteistoimintaryhmään kaupunginhallituksen toimikaudeksi kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaisista jäsenistä
a. yksi edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:tä,
b. yksi Julkisen alan unioni JAU ry:tä,
c. yksi joko Tekniikan ja terveys neuvottelujärjestö KTN ry:tä, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ:tä (Super) tai Tehy ry:tä. Viimemainitulle nimetään kaksi varajäsentä, jotka nimeävät järjestöistä ne kaksi, jotka eivät nimeä varsinaista jäsentä. Näillä varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhteistoimintaryhmässä,

3. että työsuojeluvaltuutettu / -valtuutetut kuuluvat yhteistoimintaryhmään,

4. pyytää yhteistoimintaryhmää valmistelemaan yhteistoimintalain ja työsuojelun valvontalain edellyttämän yhteistoiminnan paikallisen sopimuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi,

5. nimetä yhteistoimintaryhmän sihteeriksi, esittelijäksi ja kokoonkutsujaksi kaupungin henkilöstöasioista vastaavan hyvinvointijohtajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti

1. nimetä yhteistoimintaryhmään toimikaudekseen työnantajan edustajiksi työsuojelupäällikön (kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti), henkilöstöasioista vastaavan henkilön (hyvinvointijohtaja Jukka Orenius) sekä kaupunginhallituksen jäsenet Ilkka Hiltusen (varajäsen Pirkko Palander) ja Pentti Jääskeläisen (varajäsen Ilkka Mertanen),

2. pyytää henkilöstöä edustavia järjestöjä nimeämään yhteistoimintaryhmään kaupunginhallituksen toimikaudeksi kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Varsinaisista jäsenistä
a. yksi edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:tä,
b. yksi Julkisen alan unioni JAU ry:tä,
c. yksi joko Tekniikan ja terveys neuvottelujärjestö KTN ry:tä, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ:tä (Super) tai Tehy ry:tä. Viimemainitulle nimetään kaksi varajäsentä, jotka nimeävät järjestöistä ne kaksi, jotka eivät nimeä varsinaista jäsentä. Näillä varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhteistoimintaryhmässä,

3. että työsuojeluvaltuutettu / -valtuutetut kuuluvat yhteistoimintaryhmään,

4. pyytää yhteistoimintaryhmää valmistelemaan yhteistoimintalain ja työsuojelun valvontalain edellyttämän yhteistoiminnan paikallisen sopimuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi,

5. nimetä yhteistoimintaryhmän sihteeriksi, esittelijäksi ja kokoonkutsujaksi kaupungin henkilöstöasioista vastaavan hyvinvointijohtajan.

 

 

 ______________________