Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.09.2021/Pykälä 74 

Vuosisuunnitelmat 2021-2022

277/12.00.02.00/2021

 

Hyvltk 14.09.2021 § 74   

  

 

Selostus Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Perusopetuslain mukainen esiopetus on Outokummussa hallinnollisesti osa varhaiskasvatusta, joten sen vuosisuunnitelma on omana asiakirjanaan. Varhaiskasvatuslain 24 §:n ja lukiolain 56 §:n mukaan toiminnan järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä kasvatusta ja koulutusta. Outokummussa arviointi on toteutettu vuosisuunnitelmien ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumisen arviointina. Koulujen rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkotien johtajat sekä esiopetuksen vastaava ovat valmistelleet vuosisuunnitelmat yhdessä henkilöstönsä kanssa.

 

 

Vaikutusarviointi Ei tarvetta

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja ja yksiköiden henkilöstö, Rehtorit ja yksiköiden henkilöstö, Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion vuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2021-2022 liitteiden mukaisina.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________