Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 209


 

Kummun koulun leasingrahoitus

305/02.05.05/2021

 

Khall 18.10.2021 § 209   

  

 

Selostus Kummun koulun rakentamisen rahoitus toteutettiin kiinteistöleasingillä vuosina 2015 ja 2016.  Kiinteistöleasing-rahoituskilpailun voitti pyydettyjen tarjousten perusteella Danske Finance Oy.

 

 Leasing-sopimuksen (allekirjoitettu 25.8.2015) mukainen kokonaisvuokra-aika jakautui toimituskauteen ja varsinaiseen vuokra-aikaan ja on pituudeltaan enintään seitsemän vuotta. Toimituskausi oli enintään kaksi vuotta ja varsinainen vuokra-aika viisi vuotta. Varsinainen vuokra-aika alkoi 1.1.2017. Sopimuksen mukainen jäännösarvo varsinaisen vuokra-ajan päättyessä on 87,5 % arvonlisäverottomasta hankintahinnasta. Pääoma lyhentyy vuokra-aikana 2,5 % vuosittain. Jäännösarvo on tilanteessa 31.12.2021, jolloin sopimus päättyy, 8.278.288,42 euroa, alv 0 %.

 

 Mikäli leasing-sopimusta ei jatketa, kaupungilla on mahdollisuus käyttää osapuolten välillä allekirjoitetun rakennuksen kaupan esisopimuksen mukaisesti oikeutta ostaa rakennus. Mikäli kaupunki ei lunasta rakennusta, eikä leasing-sopimusa jatketa, kaupunki on velvollinen rahoittajan vaatimuksesta osoittamaan rahoittajalle ulkopuolinen käteisostaja, joka ostaa vuokrakohteen.

 

 Aikanaan, kun rahoitusmuodoksi valittiin leasing, perusteluina käytettiin mm. että kaupunki välttyy omaan taseeseen otettavalla lainalla. Tällä ei nykyään ole enää niin suurta merkitystä, koska nyttemmin yksi taseesta laskettavista tunnusluvuista on lainat ja vastuut. Aiemmin tunnuslukulaskenta kosketti vain omassa taseessa olevia lainoja. Tällä oli merkitystä mm. kriisikunnan tunnuslukuja laskettaessa.

 

 Hallinnossa on tehty alustavia selvityksiä mahdollisesta koulurakennuksen lunastamisesta sekä eri rahoitusvaihtoehdoista. Tällä hetkellä leasing-korko on noin 0,71 %. Pyydetyissä indikatiivissa korkotarjouksissa korko-% vaihteli 0,15 % ja 0,41 % välillä, kun viitekorko oli 5 vuotta kiinteä, nykyisen rahoittajan alustavan tarjouksen ollessa kalliimpi. Näillä %-luvuilla laskettuna korkohyöty olisi 99 800 euroa viiden vuoden aikana. Nyttemmin korot ovat olleet noususuunnassa.

 

 Mikäli koulurakennuksen lunastaminen kaupungille tulee kysymykseen, tuloslaskelmasta poistuu leasing-maksu noin 290 000 euroa, mutta vastaavasti tulee poistokirjaukset 40 vuoden poistoajalla 207 500 euroa ja rahoitusosaan korkokulut sekä lainan lyhennys taseeseen.

 

 Indikatiivisia tarjouksia on tarkistettu tähän päivään. Leasing-sopimuksen korko tällä hetkellä olisi 5 v kiinteä 0,35 % ja vertaileva tarjous 0,25 %. Leasing-sopimuksen tulosvaikutus on noin 4 000 euroa vuosittain parempi.

 

Vaikutusarviointi +++

 Taloudellinen vaikutus

 

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Kummun koulun rakentamisen leasing-sopimusta jatketaan seuraavin ehdoin:
-leasing-sopimuksen koron viitekorko on 5v kiinteä, korkomarginaali enintään  0,35 %,
-pääoman kuoleutuminen vuokrakaudella 2,5 % vuosittain,
-vuokra-aika 5 vuotta, jonka jälkeen menettely leasing-sopimuksen kohdan 20 mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________