Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 205


 

Varainhoitovuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen

216/02.02.00/2021

 

Khall 18.10.2021 § 205   

  

 

Selostus Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.


Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a §:n (520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

 Outokummun kaupungin vuoden 2021 veroprosentiksi on vahvistettu 21,5 %. Pohjois-Karjalan kuntien veroprosentit vaihtelevat 20,25-21,75 %:n välillä. Koko maan keskiarvo on 19,97 % ja Pohjois-Karjalan keskiarvo 20,74 %.


Vuoden 2020 verotus valmistuu marraskuussa. Verohallinto on arvioinut, että kunnallisveron maksuunpano on 18,9 milj. euroa (kasvu 0,4 % ed. vuoteen nähden). Vuoden 2020 tilinpäätöksessä tilitysten mukaisesti kunnallisveron tuotoksi kirjattiin 19,2 milj. euroa. Vuoden 2021 kunnallisveron tuotto tällä hetkellä Kuntaliiton viimeisimmän (syyskuu) verokehikon mukaan olisi 18,7 milj. euroa eli -2,6% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupungin oma arvio on 18,9 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.


Yhden veroprosentin tuotto on 884 000 euroa.


Viranhaltijavalmistelussa oleva vuoden 2022 talousarvioesitys on tässä vaiheessa 0,2 milj. euroa ylijäämäinen, kunnallisverot laskettuna 21,5 %:n tuloveroprosentin mukaan. Taseessa on vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan 12,8 milj. euron kumulatiivinen ylijäämä. Vuoden 2021 tilinpäätöksen arvioidaan olevan alijäämäinen riippuen kuinka paljon Siun soten alijäämiä tulee katettavaksi ja siitä tehtävä pakollisen varauksen kirjaus. Myös omassa toiminnassa on talousarvion ylityspaineita.

 

 Todettakoon, että sote-palvelujen siirtymisestä hyvinvointialueiden järjestämäksi ja pois kuntien rahoitusvastuista, tuloveroprosenttia ei tarkisteta vuodelle 2023, vaan nyt määrättävä tuloveroprosentti on voimassa vuosien 2022 ja 2023 verotuksessa.
 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Outokum-
mun kaupungin tuloveroprosentiksi varainhoitovuodelle 2022 vahviste-
taan 21,5 %.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________