Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 206


 

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

216/02.02.00/2021

 

Khall 18.10.2021 § 206   

  

 

Selostus Kiinteistöverolaki tuli voimaan 1.8.1992 ja kiinteistövero kannettiin ensimmäisen kerran vuodelta 1993.

 

  Kiinteistöverolain 11 §:n 4 momentin mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

  Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, jolla laissa tarkoitetaan tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä kiinteistönä maarekisteriin, tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin. Lain säännöksiä kiinteistöstä sovelletaan muulle kuin maanomistajalle kuuluvaan rakennukseen ja rakennelmaan sekä kiinteistöön kuuluvaan erottamattomaan määräalaan.

 

  Kiinteistön verotusarvon perusteella kunnalle suoritettava vuotuinen kiinteistövero menee kokonaan kiinteistön sijaintikunnalle. Verovelvollinen on omistaja ja omistajan veroinen haltija, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä kalenterivuoden alussa. Rakennuksesta tai rakennelmasta menevän veron on velvollinen suorittamaan sen omistaja riippumatta hänen oikeudestaan maapohjaan, jolla rakennus tai rakennelma on. Kiinteistöveron määrää vuosittain kunnanvaltuusto samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

 

  Veroprosentit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella seuraavasti:

 

  Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00 %

  Käytetään mm. maapohjaan, tuotantorakennuksiin, konehalleihin ja teolisuusrakennuksiin.

 

  Vakituiseen asumiseen käytetty rakennus 0,41 - 1,00 %

  Veroprosenttia sovelletaan myös vakituisen asunrakennuksen pihapiirissä oleviin rakennuksiin, kuten saunaan, autotalliin ja muihin talousrakennuksiin.

 

  Muuhun asumiseen käytetty rakennus 0,93 - 2,00 %

  Esimerkiksi vapaa-ajan asunnot ja tontilla sijaitsevat muut rakennukset (esim. talousrakennus, erillinen saunarakennus, varasto, aitta, puuvaja)

 

 Kunnanvaltuusto voi määrätä KiVL:n 13 a §:n nojalla erillisen kiinteistöveroprosentin 0,00-2,00 %, jota sovelletaan yleishyödyllisen yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan. Erillisen veroprosentin soveltamisen edellytyksenä on, että kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

 

 Kunnanvaltuusto voi määrätä kiinteistöverolain 12 a §:n nojalla rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,00 - 6,00%. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia sovelletaan vain sellaiseen rakentamattomaan rakennuspaikkaan, joka täyttää tietyt KiVL:n 12 a §:n 2 momentissa luetellut edellytykset.

 Vero lasketaan em. prosentteja käyttäen kiinteistölle tulo- ja varallisuusverotuksessa noudatettavien perusteiden mukaan laskettavasta arvosta eli verotusarvosta.

 

 Outokummun kaupungin vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat kaupunginvaltuuston päätöksen 16.11.2020 § 45 mukaisesti seuraavat:

 

 - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %

 - vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,65 %,

 - muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,25 %.

 

 Kiinteistöveron tuottoarvio kuluvalle vuodelle on 1,7 milj. €. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kiinteistöveroja kertyi 1,5 milj. euroa.

 

 Talousarviota vuodelle 2022 on valmisteltu niin, että tuotto olisi 1,7 milj. euroa nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla.

 

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Outokummun kaupungin kiinteistöveroprosentit määrätään vuodelle 2022 seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
- vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,65 %
- muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,25 %.

 

Päätös

 Keskustelun kuluessa Ilkka Hiltunen esitti, että vakituisen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosenttia alennetaan 0,1 %-yksikköä ja yleishyödyllisen yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan käytettävä veroprosentti on 0 %. Sanna Antikainen ja Jyrki-Pekko Kinnunen kannattivat Ilkka Hiltusen tekemää esitystä.

 

 Puheenjohtaja totesi, että kun on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: joka kannattaa kaupunginjohtajan ehdotusta äänestää "jaa" ja joka kannattaa Ilkka Hiltusen tekemää ja Sanna Antikaisen ja Jyrki-Pekko Kinnusen kannattamaa ehdotusta äänestää "ei". Puheenjohtajan selonteko ja äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa -ääntä (Jääskeläinen Pentti, Nissinen Jonna, Mertanen Ilkka, Vänskä Jukka, Tanskanen Markku) ja 4 ei -ääntä (Antikainen Sanna, Hiltunen Ilkka, Kanniainen Eveliina, Kinnunen Jyrki-Pekko).

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 

 

 

 

 ______________________