Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.10.2021/Pykälä 83


5 Lukion tasa-arvosuunnitelma 1.9.2021

 

Lukion uuden opetussuunnitelman hyväksyminen

232/12.00.02.00/2021

 

Hyvltk 08.06.2021 § 53  

 

 

Selostus Lukiolain 714/2018 ja valtioneuvoston asetuksen 810/2018 perusteella Opetushallitus on 7.11.2019 hyväksynyt lukiokoulutukseen uudet opetussuunnitelman perusteet. Näiden pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 siten, että syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittavat opiskelijat aloittavat opiskelunsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Aiemmin lukiokoulutuksessa aloittaneet opiskelevat opintonsa loppuun nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti.

 

 Lukiolain 12 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma, jossa päätetään opetuksen, opintojen ohjauksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä. Opetussuunnitelman sisältöjä ja liitteitä määritellään myös lukiolain pykälissä 31, 32, 33, 37, 40 sekä osin myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1287/2013, tasa-arvolaisssa 609/1986 sekä yhdenvertaisuuslaissa 1325/2014. Osa liitteistä valmistuu myöhemmin eli ne tuodaan lautakunnan hyväksyttäviksi erikseen.

 

 Juuan, Outokummun ja Polvijärven lukiot ovat valmistelleet paikallisen opetussuunnitelman yhteistyössä.

 

Vaikutusarviointi Ei vaadita

 

Valmistelija Lukion rehtori, hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Lukion rehtori Juhani Räsänen, 044 755 9277, juhani.rasanen@edu.outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää ottaa käyttöön liitteenä olevan lukion opetussuunnitelman 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelmaan lisättävät liitteet hyväksytään myöhemmin erikseen.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Hyvltk 12.10.2021 § 83   

  

 

Selostus Lukion opettajakunta on rehtorin johdolla valmistellut opetussuunnitelmaan liitettävät tasa-arvo-, kriisi- ja pelastussuunnitelmat.

 

Vaikutusarviointi Opetussuunnitelman liitteitä, ei erillistä vaikutusarviointia

 

Valmistelija Lukion rehtori

 

Lisätietoja Lukion rehtori Juhani Räsänen, 0447559277, juhani.rasanen@edu.outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tasa-arvo-, kriisi- ja pelastussuunnitelmat lukion opetussuunnitelman liitteiksi. Tasa-arvosuunnitelma liitteenä, kriisi- ja pelastussuunnitelmat ei-julkisina asiakirjoina oheisaineistona.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________