Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.12.2021/Pykälä 70


1 Vaikutusten ennakkoarviointi, Soteasema

 

Soteaseman sijainti

172/10.03.02.00/2021

 

Kauprltk 01.12.2021 § 70   

  

 

Selostus Kaupunginvaltuusto on aiemmin päättänyt, että Outokumpuun rakennetaan uusi soteasema. Uuden soteaseman sijoittumista entiselle puretulle Kummun koulun tontille selvitettiin (Kummunkatu 15) . Tontin pinta-ala on 8 292 ja rakennusoikeutta on 4 146 . Samalle tontille on tulossa 60-paikkainen hoitokoti. Mikäli molemmat rakennukset rakennettaisiin samalle tontille, pitäisi useammasta kaavamääräyksestä poiketa mm. rakennusoikeus ylittyisi n. 1 700 m². Molempien rakennuksien rakentaminen samalla tontille tarkoittaisi sitä, että henkilökunnan parkkipaikat pitäisi löytyä viereisillä tonteilla ja soteasema olisi kaksi kerroksinen.

 

 Valtuusto on 25.10.2021 hyväksynyt keskusta-alueen asemakaavan muutoksen III-vaiheen. Tämä vaihe käsitti keskusta-alueen koilisosan. Kaavoituksessa nk. Pohjoisahon koulun tontille kaavamerkinnäksi tuli P-1, joka on sama kuin puretun koulun tonttilla osoitteessa Kummunkatu 15. Kaavamerkintä mahdollistaa soteaseman rakentamisen. Uuden tulevan tonttijaon mukaan tontin pinta-ala on 24 557 m² ja rakennunsoikeutta tontilla on 9 823 m². Tontti on varsin tilava ja kustannustehoikkain vaihtoehto on rakentaa rakennus yhteen kerrokseen. Arvion mukaan uusirakennus tulee olemaan noin 2 400 m². Jotta tälle tontille voidaan rakentaa tulee nykyinen tyhjillään ja kylmillään oleva koulurakennus ulkorakennuksineen purkaa. Vuoden 2022 talousarviossa ollaan varaamassa 320 000 euroa ko. rakennuksien purkamiseen.

 

 Tontille pääsee tällä hetkellä ajoneuvolla Pohjoisahonkatua/ Pohjoiskaarta pitkin. Samalla katuosuudella on myös kevyenliikenteenväylät ja kyseisten väylien lisäksi tontille johtaa kaksi kevyenliikenteen väylää Polvijärventieltä. Toimivan kokonaisuuden kannalta tontille kannattaa rakentaa myös kulkuyhteys Koivikonkadun kautta. Tämä mahdollistaa ajoneuvo- ja kevyenliikenteen yhteyden myös tontin itäpuolelta. Ajoneuvoliittymän rakentaminen Polvijärventien kautta ei ole mahdollista.

 

 Selvityksissä alusta lähtien mukana ollut Siun sote pitää tontin sijaintia käyttötarkoitukseen soveltuvana. Jotta päätöksen teko saadaan mahdollisimman ripeäksi ja hanke saadaan vauhdikkaasti eteenpäin on tarpeellista, että lautakunta valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään hankkeeseen liittyviä muita tarvittavia hankintapäätöksiä.

 

 

Vaikutusarviointi Liitteenä

 

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja

 

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää, että
1. Uusi soteasema rakennetaan entiselle Pohjoisahon koulun tontille ja tontille tehdään kulkuyhteys myös Koivikonkadun kautta.
2. Tontilla oleville koulurakennuksille haetaan purkulupaa
3. Kaupunkirakennejohtaja valtuutetaan tekemään purku-urakkaan kuuluvat hankintapäätökset.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________