Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.12.2021/Pykälä 74


12 Liite1_Ote Läntisen järvialueen osayleiskaavasta

 

Kaavoituspäätöksen tekeminen tilan 309-403-22-9 (Pellinmäki) osalta Läntisen järvialueen osayleiskaavan alueella

318/10.02.02/2021

 

Kauprltk 01.12.2021 § 74   

  

 

Selostus Kaupungille on 2.11.2021 saapunut kaavamuutoshakemus Läntisen järvialueen osayleiskaavan muuttamiseksi tilan 309-403-22-9, Pellinmäki osalta. Koska kaavoituskatsaus oli hyväksytty kaupunginhallituksessa edellisenä päivänä, on tarkoituksen mukaista tehdä erillinen kaavoituspäätös hakemuksesta.

 

 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Outokummun seurakunta on myynyt Pellinmäki tilan RN:o 309-403-22-9 yksityishenkilölle. Tilan pinta-ala on 4,39 ha. Alueella on toiminut vuonna 1987 valmistunut seurakunnan leirikeskus. Päärakennuksen lisäksi alueella on kolme erillistä mökkiä ja Kuusjärven rannassa on sauna. Leirikeskukseen on n. 400 metriä Kuopiontieltä (valtatie 9) ja sinne johtaa Pellinmäen yksityistie joka suurelta osin on kaupan kohteena olevan tilan mailla.

 

 Seurakuntayhtymä ja yksityishenkilö hakevat yhdessä kaavamuutosta.

 

 Osayleiskaavan mukaan em. tila on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, PY. Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa kaupungin, seurakunnan tai muun julkisen yhteisön käyttöön tarkoitettuja tiloja noudattaen soveltuvin osin lomarakennusalueen kaavamääräyksiä. Ote kaavakartasta on liitteenä.

 

 Koska tila on myyty yksityishenkilölle nykyinen kaavamerkintä ei sovellu alueen tulevaan käyttöön.

 

 Hakemuksessa esitetään, että alueella voisi toimia mm. yksityinen henkilö, yhtiö tai säätiö. Kaavamerkinnän tulisi mahdollistaa mm. asuminen sekä matkailuun, koulutukseen ja leiritoimintaan liittyvä liiketoiminta.

 

 Hakemuksen mukaan ostaja maksaa kaavoituksesta aiheutuneet kulut.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla (MRL 36 §). Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 37 §). Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin laissa säädetään (MRL 39 §)

 

 Maakuntakaavassa kaava-alue kuuluu taajamaseudun kehittämisen kohdealueeseen. Merkinnällä osoitetaan seudullista merkitystä omaaviin taajamiin liittyvää lähialuetta, jolla on tarvetta maankäytön ohjaukseen taajamarakenteen ja haja-asutusalueen yhteensovittamisessa yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän, virkistys- ja vapaa-ajanverkoston sekä kulttuuriympäristöarvojen kannalta.

 

 Kaavoitus on alustavasti tutustunut asiaa ja pitää kaavamuutosta mahdollisena. Myöskään maakuntakaava ei estä kaavamuutoksen tekemistä.

 

 Uusi kaavamerkintä tarkentuu kaavaprosessin aikana. Kaavamuutos on tarkoitus laatia niin, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL § 44).

 

 Alustavasti on ostajan kanssa keskusteltu, että hän tilaa kaava-asiakirjojen valmistelun suoraan kaavakonsultilta. Ostajan kanssa tehdään erillinen sopimus, jossa sovitaan kaavan käsittelystä kaupungille aiheutuvista kustannuksista perittävä maksu.

 

 Hallintosäännön 27 b § 6. kohdan mukaan kaupunkirakennelautakunta vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta.

 

Vaikutusarviointi Vaikutustenarviointi tehdään kaavaprosessin yhteydessä ja raportoidaan               kaavaselostuksessa.

 

Valmistelija Kaavoittaja

 

Lisätietoja Kaavoittaja Jukka Roponen, 050 438 5680, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää käynnistää Läntisen järvialueen osayleiskaavan muutoksen tilan 309-403-22-9 (Pellinmäki) osalta.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________