Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 31 

Okun Energia Oy:n sähköjohdon sijoittamislupahakemus

254/10.03.00.10/2021

 

Rakympj 07.12.2021 § 31   

  

 

Selostus Okun Energia Oy hakee lupaa saada sijoittaa keskijänniteilmajohto ja pienjännitemaakaapeli tilalle 309-403-4-21  Malila ja lisäksi keskijänniteilmajohto tilalle 309-403-878-1 Myllypalsta. Tilan 309-403-4-21 Malila osalta Okun Energia Oy ei ole päässyt sopimukseen tilan omistajan kanssa puuston poistamisesta ja korvaamisesta. Tilan 309-403-878-1 Myllypalsta omistaa järjestäytymätön osakaskunta eikä ole tarpeen mukaista lähteä neuvottelemaan erikseen jokaisen osakkaan kanssa. Hakemuksessa on esitetty tilan 309-403-4-21 osalta liitekartta 1 ja liitekartta 2. Liitekartta 2 mukainen vaihtoehto on hakijan arvion mukaan n. 80 % kalliimpi kuin liitekartta 1 mukainen vaihtoehto. Vaihtoehdon 2 mukaisia sijoitussopimuksia ei ole tässä vaiheessa vielä tehty.

 

 Joensuun Seudun yleiskaava 2020 mukaan aiotut sijoittamiset sijaitsevat maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain § 161 mukaisesti:

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 81 mukaisesti edellä mainitusta päätöksestä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty rasite on voimassa vaikka kiinteistön omistajuus vaihtuisi.

 

 Rakennusvalvonnan toimesta on lähetetty kuulemiskirjeet kiinteistöjen omistajille. Lisäksi hakemuksesta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla sekä internet -sivuilla. Muistutuksia ei ole tullut.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. että keskijänniteilmajohdot ja pienjännitekaapelit sijoitetaan hakijan hakemuksen liitekartan 1 ja liitekartan 3 mukaisesti
2. ja että päätöksen saatua lainvoiman, se lähetetään maanmittauslaitokselle merkittäväksi kiinteistörekisteriin.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________