Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.12.2021/Pykälä 259 

Kaupunginhallituksen toimialueen laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2022

216/02.02.00/2021

 

Khall 27.12.2021 § 259   

  

 

Selostus Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen (5.2) mukaan "talousarvion
hyväksymisen yhteydessä on palveluille määrätty vastuuhenkilöt, jotka
ovat vastuussa määrärahan käytöstä ja tilivelvollisina vastaavat tavoitteiden saavuttamisesta ja päättävät toimivaltansa rajoissa tulosalueen han-
kinnoista ja hyväksyvät laskut (hyväksyjä)."
 

 Ennen menon hyväksymistä on sitä koskeva lasku tarkastettava sekä numeroiden että asian osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu, tavara tai työsuoritus on vastaanotettu ja lasku on sopimuksen tai tilauksen mukainen, huomioiden myös mahdolliset alennukset. Asiatarkastaja suorittaa
tositteen tiliöinnin.


Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti (kohta 5.2) kukaan ei ole oikeutettu
hyväksymään itseensä kohdistuvia kuluja tai maksuja itselleen.


Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan palvelujen päälliköiden
kululaskut ja heille kohdistuvat maksut hyväksyy kaupunginjohtaja ja hänen varallaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtajan kululaskut ja hänelle kohdistuvat maksut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja hänen varallaan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja.


Luettelo tilinkäyttäjistä ja asiatarkastajista on toimitettava kirjanpitoon
31.1.2022 mennessä.

 

Vaikutusarviointi Ei

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus määrää
  1. hallintopalvelujen kustannuspaikkojen laskujen hyväksyjät sekä tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteiden mukaisesti,
  2. kaupunginjohtaja voi hyväksyä kaupungin palvelujen kaikkien kustannuspaikkojen laskut, jos varsinainen hyväksyjä on estynyt.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________