Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.12.2021/Pykälä 260


 

Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

262/00.00.01.02/2021

 

Khall 23.08.2021 § 164  

 

 

Selostus Hallintosäännön 14 §:n mukaan osallisuus- ja yhteisötoimikunnassa on seitsemän (7) jäsentä; yksi (1) kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, yksi (1) hyvinvointilautakunnan varsinainen jäsen, yksi (1) kaupunkirakennelautakunnan varsinainen jäsen, yksi (1) seniorineuvoston, yksi (1) nuorisovaltuuston ja yksi (1) vammaisneuvoston edustajat sekä yksi (1) kolmannen sektorin järjestötoimijoiden edustaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilö-kohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

 Vaalikelpoisuudesta johtokuntaan ja toimikuntaan säädetään kuntalain 74 §, kohdassa 3: Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

 

 Johtokuntaan ja toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole holhoustoimilain nojalla julistettu vajaavaltaiseksi. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei ole.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seuraavasti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 Tasa-arvolain mukaan 7 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 3. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.

 

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää pyytää
- hyvinvointilautakuntaa  
- kaupunkirakennelautakuntaa  
- seniorineuvostoa  
- nuorisovaltuustoa  
- vammaisneuvostoa sekä  
- kolmannen sektorin järjestötoimijoita    

tekemään ehdotuksen osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavasta jäsenestä ja varajäsenestä.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______________________

 

Khall 07.12.2021 § 241  

 

 

Selostus Hyvinvointilautakunta, kaupunkirakennelautakunta, seniorineuvosto, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä kolmannen sektorin järjestötoimijat ovat  tehneet ehdotuksensa osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä seuraavasti:

 

 

Jäsen

Varajäsen

Hyvinvointilautakunta

Kinnunen Timo

Huttunen Miika

Kaupunkirakenne-lautakunta

Vallius Kaisa

Lehvästö Aino

Seniorineuvosto

Pouhula Lasse

Vikström Pekka

Vammaisneuvosto

Plick Satu

Malinen Hilkka

Nuorisovaltuusto

Iida Turpeinen

 

Kolmannen sektorin
järjestötoimijat

Hiltunen Liisa

Aslan Meryem

 

 Todetaan, että nuorisovaltuusto ei ole pystynyt esittämään osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan varajäsentä.

 

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. tekee ehdotuksen osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavasta kaupunginhallituksen jäsenestä ja varajäsenestä sekä

päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. valitsee osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

2. toteaa, että osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokoonpanoa täydennetään myöhemmin nuorisovaltuuston varajäsenen osalta.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa edustajakseen osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi Pentti Jääskeläinen ja varajäseneksi Ilkka Mertanen.

 

 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto

 

 1. valitsee osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

 2. toteaa, että osallisuus- ja yhteisötoimikunnan kokoonpanoa täydennetään myöhemmin nuorisovaltuuston varajäsenen osalta.

 

 ______________________

 

 

Kvalt 22.12.2021 § 104 

 

 

Päätös 1. Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan jäseniksi seuraavat:

 

 

Jäsen

Varajäsen

Kaupunginhallitus

Jääskeläinen Pentti

Mertanen Ilkka

Hyvinvointilautakunta

Kinnunen Timo

Huttunen Miika

Kaupunkirakennelautakunta

Vallius Kaisa

Lehvästö Aino

Seniorineuvosto

Pouhula Lasse

Vikström Pekka

Vammaisneuvosto

Plick Satu

Malinen Hilkka

Nuorisovaltuusto

Iida Turpeinen

 

Kolmannen sektorin
järjestötoimijat

Hiltunen Liisa

Aslan Meryem

 

 2. Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 _______________________

 

 

Khall 27.12.2021 § 260   

  

 

Selostus Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus valitsee osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti valitsi osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäsenistä puheenjohtajaksi Timo Kinnusen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Jääskeläisen.

 

 

 ______________________