Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.12.2021/Pykälä 254


 

Kaupunginvaltuuston 22.12.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

Khall 27.12.2021 § 254  

    

 

Selostus Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaisesti, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen, kaupunginhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Valmistelija Toimistosihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia.

 

 Samalla kaupunginhallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä sitä varten seuraavat toimenpiteet ja ilmoitukset:

 

 

102 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Ei aiheuta toimenpiteitä

 

103 §  Pöytäkirjantarkastajat

  Ei aiheuta toimenpiteitä

 

 104 §  Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäsenten vaali

  Ilmoitus valituille, palkanlaskentaan sekä merkintä  luottamushenkilörekisteriin

 

 105 §  Eronpyynnöt tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja  puheenjohtajan tehtävästä sekä varajäsenyydestä sekä uusien               jäsen valinta

  Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 31.1.2021.

 

 106 §  Pitkäniemen ranta-asemakaavan muutos

  Ilmoitus  kaupunkirakennelautakunnalle ja  rakennus- ja  ympäristöjaostolle. Hallintopalvelut lähettää kaavan               hyväksymistä koskevan päätöksen ja kaavakartan sekä               selostuksen mahdollisine lausuntoineen ja muistutuksineen               viivytyksettä maanomistajalle ja Pohjois-Karjalan               elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi               kaupunkirakennepalvelujen               toimesta kaavan hyväksymistä                             koskevasta päätöksestä ilmoitetaan viivytyksettä niille               viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen               tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan ollessa               nähtävillä sekä kuulutetaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset               kunnassa julkaistaan.

 

  Sen jälkeen, kun kaavan hyväksymispäätös on saavuttanut  lainvoiman, kaupunkirakennepalvelujen toimesta kaavan               voimaantulosta kuulutetaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset               kunnassa julkaistaan ja voimaan tullut kaava lähetetään Pohjois-              Karjalan maakuntaliitolle. Elinkeino-, liikenne- ja               ympäristökeskukselle lähetetään ilmoitus kaavan voimaantulosta.

 

 107 §  Muutos vuoden 2021 talousarvioon/Siun soten alijäämän  kattaminen

  Ilmoitus kirjapitoon

 

 108 §  Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

  Ilmoitus viranomaisille ja lautakunnille sekä julkaistaan kaupungin               yleisessä tietoverkossa

 

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.