Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.12.2021/Pykälä 255


 

Outokummun kaupungin lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 1. vaiheen kaavaehdotuksesta

234/10.02.00/2021

 

Khall 27.12.2021 § 255   

  

 

Selostus  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää mm. Outokummun kaupungin lausuntoa maakuntakaavaehdotuksesta ja siihen liittyvästä aineistosta 2.1.2022 mennessä.

 

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto eri viranomaisilta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukainen kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asettaminen toteutetaan lausuntovaiheen jälkeen kevättalvella 2022.

 

 Vaihemaakuntakaavassa käsiteltävät teemat ovat turvetuotanto, luonnonsuojelullisesti arvokkaat suot sekä rakennettu kulttuuriympäristö. Outokummun osalta kaavaehdotus käsittää ainoastaan rakennettua kulttuuriympäristöä.

 

 Rakennettua kulttuuriympäristöä on käsitelty aiemmin kumottujen maakuntakaavojen 1. ja 3. vaiheissa. Maakuntakaava 2040:ssa tarkastettiin merkintöjen ajantasaisuus ja tehtiin vähäisiä muutoksia.

 

 Aikaisemmissa maakuntakaavoissa Outokummun osalta maakunnallisesti merkittäviksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ovat;

 

 - Abessiinia, os. Joensuunkatu 9

- Italia, os. Joensuunkatu 9

- Kyykerin entinen yleinen sauna, Yläsauna, os. Tehtaankatu 2

- Lähtevä, os.  Kuminvaarantie 60

- Muurajan kartano, os. Suvisrannantie 15 a

- Outokummun kaupungintalo, os. Hovilankatu 2

- Outokummun Pyhän Hengen Kirkko, os. Kirkkopolku 3

- Yläpihan alue, Kaivoksen entisen maatilan pihapiiri, Joensuunkatu 20

- Pitkälahden alue

- Kyykerin alue

 

 Edellä mainituista alueista kaikki kaupungin keskusta-alueen kohteet ovat asemakaavoissa huomioitu suojelumerkinnöin. Nämä kohteet ovat myös Outokummun taajaman kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen mukaan maakunnallisesti arvokkaita kohteita.

 

Maakuntakaavaehdotuksessa uusina kohteina esitetään;

 

- Hollola, os. Kiisukatu 36

- Kansakoulu, Keskustan alakoulu, os. Koulukatu 6

- Käärmetalo, os. Kiisukatu 13

- Outokumpu-yhtiön paloasema, os. Kummunkatu 23

- Sänkivaara Outokumpu, os. Kummunkatu 21 d

- Tuulensuu, Kaivosmiehenpolku 9

- Pohjoisahon alue

- Kummunkadun liikerakennukset

- lisäksi Kyykerin alueen rajausta on tarkennettu.

 

Kaikki edellä mainitut yksittäiset rakennukset ovat huomioitu kaupungin keskusta-alueen asemakaavoissa suojelumerkinnöin. Aluekohteet ovat huomioitu asemakaavoissa kulttuurihistoriallisina alueina, joiden täydennys- ja korjausrakentamisessa on noudatettava alueen tyypillistä rakennustapaa ja mittakaavaa.

 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL  32 §).  Maakuntakaavan merkinnät tulee huomioida yksityiskohtaisemmissa kaavoissa, mutta sovittaen vallitsevaan tilanteeseen ja laadittavan kaavan tarkkuuteen.  Kaupunki on ottanut huomioon laadittavan maakuntakaavan asemakaavoissa sillä tarkkuudella, ettei se vaikeutta laadittavana olevan maakuntakaavan toteuttamista.

 

Outokummun taajaman kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen mukaan Sänkivaara on valtakunnallisesti merkittävä kohde. Kansakoulu on taasen paikallisesti merkittävä kohde. Muut ovat maakunnallisesti arvokkaita kohteita.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että maakuntakaavaehdotuksen Outokummun taajaman kohteet on huomioitu asemakaavoissa. Keskusta-alueen osayleiskaavana yhteydessä tehty kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys antoi hyvän pohjan asemakaavojen päivitykseen.

 

Outokummun kaupungilla ei ole huomauttamista maakuntakaava 2040 1. vaiheen kaavaehdotuksesta.

 

 

Valmistelija Kaavoittaja

 

Lisätietoja Kaavoittaja Jukka Roponen, 050 438 5680, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa edellä kirjoitetun lausunnon Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle maakuntakaava 2040 1. vaiheen kaavaehdotuksesta.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Hanna Huttunen ja Sanna Antikainen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.06-17.08. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys.

Hanna Huttunen on maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja ja Sanna Antikainen maakuntaliiton hallituksen jäsen.

 ______________________