Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.12.2021/Pykälä 256


1 Marraskuun talousraportti

 

Marraskuun talousraportti

43/02.02.00/2021

 

Khall 27.12.2021 § 256   

  

 

Selostus Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

 

  Valtuuston hyväksymän talousarvion 2021 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

 

 Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.

 

  Hallintopalvelujen toimintakatteen kasvu on 6,3 % ja hyvinvointipalvelujen kasvu 8 % edelliseen vuoteen nähden. Kaupunkirakennepalveluissa tuotot ovat kasvaneet 16,9 % ja kulut kasvaneet 19,8 %.  Käyttötalouden toimintakatteen kasvu kokonaisuudessaan on 2,9 % edelliseen vuoteen nähden.

 

 Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 0,8 % enemmän. Kunnallisveroja on kertynyt -2,6  % vähemmän ja kiinteistöveroa 13,7 % enenmmän edelliseen vuoteen nähden. Kiinteistöveron kasvu johtuu siitä, kun osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitettiin vasta vuoden 2021 puolella. Osa kuluvan vuoden (loppuvuoden) kiinteistöverosta tilitetään vasta vuoden 2022 puolella. Yhteisöveron kasvussa 32,9 % näkyy koronapandemiasta johtuva kuntien ryhmäosuuden korotus 10 %-yksiköllä. Verotulot kokonaisuutena toteutuvat talousarviota 25 000 euroa pienempänä.

 

  Valtionosuudet kertyvät lähestulkoon talousarvion mukaisena.

 

 Liitteenä olevassa tulosennusteessa ei ole huomioitu Siun soten alijäämän kattamista varten mahdollisesti tehtävää pakollista varausta. Toisaalta taas hoivayksikön rakentamisen investointivaraus, osa tai kokonaan pitää tulouttaa, mikäli kohteen rakentaa muu kuin kaupunki. Mahdollinen tuloutus merkitään tuloslaskelmaan ennen tilikauden yli/alijäämää.

 

 Marraskuun lopussa työttömyysaste oli  14,40 %. Marraskuun väestömäärä-tietoa ei ollut vielä saatavissa. Väestömäärässä on ollut hienoista kasvua kuluvan syksyn aikanna.

 

Vaikutusarviointi Ei

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin marraskuulta tiedokseen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________