Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.12.2021/Pykälä 258 

Kaupunginhallituksen toimialueen käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2022

216/02.02.00/2021

 

Khall 27.12.2021 § 258   

  

 

Selostus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.12.2021 (§ 108) hyväksynyt vuo-
den 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman. Talousarviokirjassa on säännöksiä käyttösuunnitelmasta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka anne
taan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat palvelualueen määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille.


Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaksi tulosaluetta; hallintopalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallintopalvelujen tulosalueen muodostavat seuraavat tulosyksiköt: yleishallinto, viestintä ja markkinointi, laskentapalvelut, elinkeinoelämän kehittäminen, matkailun kehittäminen, henkilöstöhallinto, työllisyyspalvelut, maaseutuelinkeinot ja ruokapalvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueen muodostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon tulosyksiköt. Hallintosäännön mukaan kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosyksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään.


Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään hyväksynyt myös
hallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022. Tavoitteet on
asetettu asiakas-, henkilöstö-, talous- ja prosessinäkökulmasta. Tavoitteiden toteutumista seurataan tavoitteille asetettujen mittarien perusteella sekä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.


Kaupunginhallituksen tulee päättää myös koko kaupunkia koskevan tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan käyttösuunnitelmien hyväksymisestä.

 

Vaikutusarviointi Ei

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen alaisen hallintopalvelujen käyttösuunnitelman, kaupunginhallituksen alaisen investointiosan käyttösuunnitelman sekä tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan käyttösuunnitelmat.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________