Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.12.2021/Pykälä 108 

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

216/02.02.00/2021

 

Khall 07.12.2021 § 249  

 

 

Selostus Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.


Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.


1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntalain mukaan kunnan taloudellista asemaa tarkastellaan jatkossa myös kuntakonsernin tunnuslukujen näkökulmasta. Arviointimenettelyssä kuntakonsernin tunnuslukuihin on siirrytty
vuonna 2017.


Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

 

Vaikutusarviointi +++

 Merkittävä vaikutus kaupungin toimintaan ja kaupunkilaisten hyvinvointiin

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, 044 755 9220, pekka.
hyvonen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 22.12.2021 § 108  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuuston hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaksi yksimielisesti.

- Merkittiin, että Jari Turpeinen poistui kokouksesta klo 15.42-15.43.

- Merkittiin, että Ville Juvonen ja Juuso Hieta ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta Kiinteistö Oy Kummun Kotien talousarvion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.43-15.44. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Ville Juvonen on Kiinteistö Oy Kummun Kotien hallituksen puheenjohtaja ja Juuso Hieta on Kiinteistö Oy Kummun Kotien toimitusjohtaja.

- Merkittiin, että Juuso Hieta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n  talousarvion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.44-15.45. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Juuso Hieta on Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n  toimitusjohtaja.

-Merkittiin, että Jarkko Karvonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta Outokummun Seurojentalo Oy:n talousarvion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.45-15.46. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Jarkko Karvonen on Outokummun Seurojentalo Oy:n toimitusjohtaja.

- Merkittiin, että Ulla-Riitta Moilanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta Matkakumpu Oy:n talousarvion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.46-15,48. Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys, Ulla-Riitta Moilanen on Matkakumpu Oy:n toimitusjohtaja.