Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 3


 

Ilmoitusasiat

 

Rakympj 02.06.2021 § 3  

    

Valmistelija Toimistosihteeri

 

 1. Rakennustarkastajan päätökset ja kirje:
  - päätökset 25.11.20 - 21.5.21
  - selvityspyyntö 12.1.21
   
 2. Ympäristönsuojelusihteerin päätökset ja kirjeet:
  - lausunto FinnCobalt Oy:n Hautalammen kaivoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arvioitiohjelmasta 23.12.20
  - kehotus jätehuoltomääräysten noudattamiseksi jätteiden keräysastioiden osalta 20.1.21
  - selvityspyynnöt YLVA järjestelmän tietojen päivittämiseksi 3.2.21 ja 9.2.21
  - selvityspyyntö kiinteistöllä käytetystä rakennusjätteestä 29.4.21
  - tutkintapyyntö poliisille laittomasta kaatopaikasta 29.4.21
  - lausunto lietelannan käyttämisestä peltojen lannoituksessa 5.5.21
  - maa-aineslain mukaisen luvan loppukatselmukset 5.5.21
  - lausunto käytössä olleiden materiaalien käyttämisestä maarakentamiseen 11.5.21
  - ympäristönsuojelulain mukaisen luvan valvontakatselmus 19.5.21
   
 3. Muut:
  Biodo Oy
  - muistio maaperän pilaantuneisuuden tutkimuksesta 24.5.21

  Elementis Minerals B.V.
  - Vuonoksen talkkitehtaan ja rikastamon käyttötarkkailun yhteenveto 2020

  Itä-Suomen Aluehallitovirasto
  - päätös Jyrin jätteenkäsittelyaseman jätevakuuden osittainen vapauttaminen 1.4.21


Metsähallitus
- tutkimusluvat näytteenottoon ja liikkumiseen 18.1.21, 25.2.21 ja 28.4.21

 

Pielisen Betoni Oy
- ympäristönsuojelun vuosiraportti 2020

 

Pohjois-Karjalan ELY
- päätös jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta Kiinteistönhoito- ja Konetyö Jukka Kaasinen Oy 15.12.20
- lausunto koetoiminta-altaan maisemoinnin määräajasta ja tarkkailun lopettamisesta Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike Vuonoksen tehdas  16.12.20
- selvityspyyntö pintakäsittelylaitoksen ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta Outotec Turula Oy 21.12.20
- ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa Maatalousyhtymä Huttunen Kari ja Vesa 31.12.20
- päätös vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoonpanosta vuosille 2021-2023
- lausunto ympäristövaikutusten arviontiohjelmasta Finncobalt Oy Hautalammen kaivos 1.2.21
- ohje koskien energiakaivoja ja maalämpökenttiä pohjavesialueilla
- lausunto ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta 24.5.21

 

Pohjois-Savon ELY
- kuulutus Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike Vuonoksen rikastamon ja talkkitehtaan kalatalousmaksun käyttö vuodesta 2021 alkaen 20.1.21
- päätös Vapo Oy:n Teyrisuon turvetuotantoalueen kalatalousmaksun käytöstä vuodelta 2021 alkaen 8.3.21

 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

- Karnukan kaivoksen kuormitustarkkailu marraskuu 2020, 17.12.20
- GTK Mineraalitekniikan koetehtaan juoksutus- ja pintavesinäytteet joulukuu 2020, 30.12.20
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Hormanahon ja Pehmytkiven louhosten kuormitustarkkailu vuoden 2020 4.vuosineljännes ja vuosikuormitus 2020, 11.1.21
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Karnukan kaivoksen kuormitustarkkailu 2020, 11.1.21
- jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenveto 2020, 18.1.21
- Jyrinmäen kaatopaikan tarkkailun vuosiyhteenveto 2020, 17.2.21
- Horsmanahon ja Pehmytkiven louhosten kuormitustarkkailu tammikuu 2021, 17.2.21
- Horsmanahon ja Pehmytkiven louhosten kuormitustarkkailu helmikuu 2021, 15.3.21
- GTK Mintec Outokummun koerikastamon jäte-, pinta- ja pohjavesitarkkailun vuosiyhteenveto 2020, 12.4.21
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Hormanahon ja Pehmytkiven louhosten kuormitus- ja pohjavesitarkkailujen vuosiyhteenveto 2020, 15.4.21
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Hormanahon ja Pehmytkiven louhosten kuormitustarkkailu maaliskuu ja vuoden 2021 1. vuosineljännes 19.4.21
- Horsmanahon ja Pehmytkiven louhosten pohjavesitarkkailu maaliskuu 2021, 19.4.21
- Jokipohjan puhdistamon kuormitustarkkailun jaksoraportti tammi-maaliskuulta 2021, 21.4.21
- Pohjois-Viinijärven alueen yhteistarkkailu maaliskuu 2021, 22.4.21
- Sysmäjärvi-Heposelän alueen yhteistarkkailu maalis-huhtikuu 2021, 27.4.21
- Keretin kaivoksen jälkitarkkailu huhtikuu 2021, 3.5.21
- Vuonoksen alueen pohjavesitarkkailu huhtikuu 2021, 3.5.21
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Karnukan kaivoksen kuormitustarkkailu huhtikuu 2021
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Horsmanahon ja Pehmytkiven louhosten kuormitustarkkailu huhtikuu 2021
- Finncobalt Oy Keretin kaivosalueen jälkitarkkailun vuosiyhteenveto 2020
- jätevedenpuhdistamon kertaraportit 16.12.20 - 21.4.21
- HK Ruokatalo Oy:n teurastamon jätevesitarkkailut vuosi 2020 ja 12.1. - 21.4.21

 

Savo-Pielisen jätelautakunta
- päätökset kiinteistön jätemaksusta 19.1. - 2.3.21
- jätelautakunnan esityslista 3.6.21 Dynasty tietopalvelu : Kuopion kaupunki
 

Vaasan hallinto-oikeus
- päätös valitukseen  talousvesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta 30.3.21

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 Ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378, tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että jäsen Mika Aaltonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:06.