Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 5


 

Naapuruston ympäristölupapyyntö koskien Okun Hammaspyörä Oy:n aiheuttamia haittoja

120/11.01.00.00/2021

 

Rakympj 02.06.2021 § 5   

  

 

Selostus Hammaspyörä Oy:n naapurit on toimittanut Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 19.10.2020 vireillepanon, jossa vaaditaan ympäristönsuojelunviranomaista kehottamaan Hammaspyörä Oy:tä hakemaan toiminnalleen ympäristölupaa, viitaten Outokummun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 13.4.2021 tekemään päätökseen, jolla toiminnanharjoittajaa on kehotettu hakemaan toiminnalleen ympäristölupaa.

 

 Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa toiminnanharjoittajalta. Vastine on toimitettu 8.12.2020. Toiminnanharjoittaja esittää vastineessaan mm. että ennen kuin ko. tapauksessa muualla kesken olevat asiat on ratkaistu ja saatu niihin lainvoimaiset päätökset, ei ympäristölupahakemusmenettelyä tule panna vireille, koska kyseiset päätökset tulevat ohjaamaan toimintaa niin, että ympäristölupa on tarpeeton. Näin ollen ympäristölupahakemuksen tekeminen on ennenaikaista.

 

 Toiminnanharjoittajan lausunnosta on pyydetty naapurustolta vastine. Naapuruston pääosan vastine on saapunut 4.1.2021. Virheellisen osoitetiedon takia yhdeltä naapurikiinteistön omistajalta on pitänyt pyytää vastinetta erikseen ja tämä vastine on toimitettu 2.3.2021. Naapurusto vaatii vastineissaan edelleenkin ympäristölupa-asian jatkokäsittelyä.

 

 Ympäristölupavaatimuksen pääasiallisena perusteena on esitetty tärinästä aiheutuvaa naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta haittaa, jonka käsittely on terveydensuojelulain mukaisena asiana vielä kesken korkeimassa hallinto-oikeudessa. Hajuhaitan osalta asian käsittely on kesken Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa.

 

Valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri

 

Lisätietoja Ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378, tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Ympäristönsuojelusihteeri

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että sen tietojen mukaan asian käsittelyn on vielä terveydensuojelulain mukaisesti kesken. Naapuruussuhdelain (laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920) 19 §:n 2 mom perusteella asiaa ei voida täten ratkaista, ennen kuin asia on em. lain mukaisesti lainvoimaisesti ratkaistu. Hajuhaitan osalta asia on jo virellä samassa viranomaisessa ja käsitellään toistaiseksi erillään.

Ympäristönsuojeluviranomaisen toteaa myös ettei tällä päätöksellä ratkaista sitä, onko kyseessä naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton haitta tai sitä onko ko. asia edes ratkaistavissa ympäristönsuojelulain 27 § 2 mom 3 kohdan mukaisesti, eli onko ko. haitat käsiteltävissä ympäristölupamenettelyllä vai onko niiden poistamista vaadittava naapuruussuhdelain 20 §:n mukaisesti käräjäoikeudessa.

 

Päätös Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että puheenjohtaja Marja-Liisa Alanen ja varapuheenjohtaja Petri Kokko ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17:25-17:35.

Esteellisyyden syy: Marja-Liisa Alanen; intressijääviys (asuu alueella) ja Petri Kokko; osallisuusjäävi (asianosainen valituksessa).

 

Hallintosäännön 120 §:n mukaan jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

 

Rakennus- ja ympäristöjaoston jäsen Pirjo Nissinen esitti, että tämän asian käsittelyn ajaksi tilapäiseksi puheenjohtajaksi valitaan Mika Aaltonen. Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

 ______________________