Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 6


# JTagrolupa-Päätösehdotus 2021

 

Ympäristölupahakemus ja maa-aineslupahakemus JTagro Oy (yhteislupa) 309-408-41-1

125/11.01.00.07/2021

 

Rakympj 02.06.2021 § 6   

  

 

Selostus Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on tullut 9.3.2021 vireillle JTagron Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus.

 

 Maa-aineshakemus koskee kalliokiviaineksen ottamista Outokummun kaupungin Varislahden kylälla tilalta 309-408-41-1 Turula. Alueella ei ole ollut maa-ainestoimintaa aiemmin. Toiminta alue on merkitty Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 merkinnällä M, jolla merkitään maa- ja metsätalousvaltainen alue.

 

 Hakemuksen mukainen ottamismäärä on 100 000 m3 ja ottamisaika 20 vuotta. Hakemuksessa haetaan myös maa-aineslain 21 § mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

 Ympäristölupahakemus koskee louhintaa, kiviaineksen murskausta sekä pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoittamista maisemointitarkoitukseen (maankaatopaikka) ja rakentamisen yhteydessä syntyvien jätteiden (mm. betoni ja tiili) käsittelyä ja kierrätystä (jätteiden ammatimainen käsittely). Ympäristölupahakemuksen mukaiselle toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri

 

Lisätietoja Ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378, tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Ympäristönsuojelusihteeri

 

Päätösehdotus Ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy maa-aines- ja ympäristöluvan sekä toimintojen aloittamisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________