Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 8


# Ympäristönsuojelumääräykset_ 2021

 

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

202/11.00.00/2021

 

Rakympj 02.06.2021 § 8   

  

 

Selostus Outokummun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty valtuustossa 26.8.2013 § 72. Määräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Ympäristönsuojelulainsäädäntö on tämän jälkeen muuttunut huomattavasti ja mm. ympäristönsuojelumääräyksiä koskien on myös julkaistu ohjeistusta (Kuntaliitto; Opas kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten valmistelijoille ja päättäjille). Nykyiset ympäristönsuojelumääräykset sisältävät joitain sinne kuulumattomia asioita ja kohtia.

 

 Edellä mainituista syistä on tarpeen päivittää Outokummun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Päivittämistä varten on laadittu alustava luonnos uudistetuista ympäristönsuojelumääräyksistä. Luonnoksen laadinnassa on kiinnitetty huomioita muiden viranomaisten määräyksiin, muuhun lainsäädäntöön ja ohjeistukseen sekä pyritty poistamaan päällekäisyyksiä ja määräyksiin kuulumattomia asioita. Luonnosta varten on myös tehty alustava harkinta esityksestä herkistä alueista, joiksi esitään 1. ja 2. luokan pohjavesialueita. Määräyksillä toimeenpannaan edelleen viemäriverkoston ulkopuolisten alueiden pohjavesi- ja ranta-alueiden (100 m keskiveden korkeuden aikaisesta rantaviivasta) tiukemmat puhdistusvaatimukset.

 

 Luonnos asetetaan nähtäville ja nähtävillä olosta kuulutetaan Outokummun seutu -lehdessä. Luonnoksesta pyydetään erikseen lausunnot Outokummun kaupungilta, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta, terveydensuojeluviranomaiselta, naapurikunnilta, pelastusviranomaiselta, poliisilta, Savo-Pielisen jätelautakunnalta, Jätekukko Oy:ltä ja MTK-Outokumpulta. Muiden yhdistysten toivotaan antavan mielipiteensä kuntalaisten kuulemisen perusteella.

 

 Saatavien lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tullaan luonnoksesta muokkaamaan ehdotus, jonka ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy ja esittää edelleen vahvistettavaksi valtuustolle, tarvittavien hyväksymisien jälkeen (kaupunkirakennelautakunta ja kaupunginhallitus).

 

Valmistelija Ympäristönsuojelusihteeri

 

Lisätietoja Ympäristönsuojelusihteeri Tuukka Tuominen, 044 755 9378, tuukka.tuominen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Ympäristönsuojelusihteeri

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen päättää, että ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen aloitetaan ja liitteenä oleva luonnos asetetaan nähtäville ja luonnoksesta pyydetään lausunnot esitetysti.

 

Päätös Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________