Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 40 

Outokummun Sinisten valtuustoryhmän valtuustoaloite musiikkiopiston aloituspaikkojen lisäämiseksi

169/00.01.06/2021

 

Kvalt 26.04.2021 § 28  

 

 

Selostus Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Outokummun Sinisten valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

 ___________________________

 

Hyvltk 11.05.2021 § 46  

 

 

Selostus Aloitteessa esitetään että "Outokummun kaupunki aloittaisi toimenpiteet musiikkiopiston aloituspaikkojen lisäämiseksi". Aloite ei sisällä esitystä lisättävien aloituspaikkojen määrästä. Samoin aloitteessa kerrotaan Keski-Karjalan musiikkiopiston etämuskaritoiminnasta, mutta siitä ei esitetä mitään.

 

 Taiteen perusopetus on opetushallituksen määritelmän mukaan "peruskoulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen." Opetushallitus on laatinut taiteen perusopetukseen opetussuunnitelman perusteet yleiseen- ja laajaan oppimäärään yhdeksälle taiteenalalle: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataide, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja teatteri. Outokummussa taiteen perusopetusta järjestää Keski-Karjalan musiikkiopisto musiikin laajassa oppimäärässä sekä Joensuun seudun kansalaisopisto kuvataiteen, sanataiteen ja teatterin yleisen oppimäärän mukaisena. Optimaalinen tilanne olisi tietysti se, että lapsille olisi Outokummussa tarjolla kaikkien yhdeksän taiteelajin opetusta laajan oppimäärän mukaisena. Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää taiteen perusopetusta.

 

 Nykyinen Keski-Karjalan musiikkiopiston perussopimus on hyväksytty sopimuskunnissa vuonna 2007 ja lisäpöytäkirja vuonna 2008. Sopimuksen mukaan Outokummulla on musiikkiopistossa 30 oppilaspaikkaa. Oppilaspaikkamäärää on nostettu kahdesti siten, että se on tällä hetkellä 35. Edellisen kerran  oppilaspaikkamäärän lisäämisestä aloitteen teki Hanne Partanen ym. marraskuussa 2017, jolloin esitettiin silloisen 32 oppilaspaikan nostamista viidella 37:ään.

 

 Outokummussa musiikkiopiston oppilaista 20 opiskelee nk. luokkapaikoilla eli lyhennetyllä puolikkaalla opetusresurssilla. Näin ollen musiikkiopistossa on tällä hetkellä kaikkiaan 45 oppilasta, joista alle 15-vuotiaita 32, 15-17-vuotiaita 7 ja täysi-ikäisiä 6. Musiikkiopistoon on nykyisin jatkuva haku ja paikka täytetään aina sen vapautuessa. Outokummussa on tällä hetkellä jonossa 13 hakijaa.

 

 Perussopimuksen mukaan opiston kustannuksista vähennetään tulot mukaan lukien valtionosuus ja näin saadut nettokustannukset jaetaan oppilaspaikkojen suhteessa sopimuskuntien kesken. Yhden oppilaspaikan hinta Outokummulle on viime vuosina ollut noin 1 400 €. Jos kaikki lyhennetyllä puolikkaalla opetusresurssilla olevat siirrettäisiin täydelle resurssille ja jono tyhjennettäisiin, tarvittaisiin tällä hetkellä 23 uutta oppilaspaikka joiden hinta vuodessa olisi noin 32 000 €. Oppilaspaikkoja olisi tällöin 58. Perussopimuksen mukaan kunnan on ilmoitettava lokakuun loppuun mennessä, jos oppilaspaikkamäärää halutaan muuttaa seuraavan lukuvuoden alusta. Oppilaspaikkojen määrä olisi mahdollista määritellä myös niin, että siinä ei ole ylärajaa vaan kaikki halukkaat otetaan musiikkiopistoon, jos opiston resurssit sen mahdollistaisivat. Oppilaspaikkojen lisääminen saattaisi olla käytännössä mahdollista myös perussopimuksessa kerrottua nopeammalla aikataululla jopa niin, että lisäpaikkoja olisi käytössä jo syksyllä 2021. Tämä edellyttäisi talousarviomuutosta, koska hyvinvointilautakunnan talousarvioon on varattu rahoitus 35:lle musiikkiopiston oppilaspaikalle.

 

 Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunta on kokouksessaan 15.4.2021 §25 päättänyt esittää sopimuskunnille musiikin varhaiskasvatuksen etämuskaritoiminnan laajentamisesta. Toiminta käynnistyi maaliskuussa 2020 ja johtokunta päätti em. pykälässä "esittää toimialueensa kunnille etämuskarin ulottamista Rääkkylän ja Heinäveden mallin mukaisesti kaikille kuntiensa 2020 ja 2021 syntyneiden lasten perheille tärkeänä kädenojennuksena ja vuorovaikutuksen ja vertaisryhmän kohtaamiseksi turvallisesti." Varsinainen esitys kunnille on vasta tulossa, mutta Outokummun Sinisten valtuustoryhmän aloite on tältä osin siten tulkittava ennakollisesti puoltavaksi kannanotoksi Keski-Karjalan musiikkiopiston tulossa olevaan esitykseen. Musiikkiopiston perussopimuksen mukaan "varhaisiän musiikkikasvatuksesta aiheutuvat nettokustannukset kukin kunta maksaa aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan". Musiikkiopisto on laskuttanut etämuskarista Rääkkylän ja Heinäveden kunnilta 75 € / lapsi / toimintakausi, mutta toiminnan mahdollisesti laajetessa kustannus voi vielä muuttua.

 

 Keski-Karjalan musiikkiopiston rehtori on myös ilmoittanut, että opistolla on mahdollisuus osallistua Suomen harrastamisen mallin toteutukseen Outokummussa tarjoamalla harrastetarjottimelle musiikin harrastekursseja. Mallin toteuttamisen ehtona on, että kaupunki saa harrastamisen mallin toteutukseen hakemansa avustuksen.

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastuksena aloitteeseen ja toimittaa se edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Khall 24.05.2021 § 103  

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 31.05.2021 § 40  

  

Päätös Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.