Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 36 

Rahastojen perustaminen

147/02.05.06/2021

 

Taloustr 12.04.2021 § 6  

 

 

Selostus Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2020 (§ 37 Yritysjärjestely) kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi seuraavien valtuustoryhmien; Outokummun keskusta, Outokummun sosialidemokraatit, Outokummun vasemmisto, Outokummun Siniset, Outokummun Kokoomus ja Outokummun kristillisdemokraatit kaupunginhallitukselle esittämän toimenpidealoitteen liittyen kaupunginvaltuuston päätökseen 26.10.2020 §37 Yritysjärjestely:

 

 "Outokummun kaupungin talous- ja tulevaisuustyöryhmä selvittää kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020 kertyneen ylijäämän käyttöä tulevaisuudessa. Osa ylijäämästä tulisi säätiöidä tai rahastoida niin, että se tuottaa vuosittaista tuottoa outokumpulaisten hyväksi. Muina käyttökohteina voisi olla esimerkiksi terveyskeskuksen peruskorjaus, ikäihmisten palveluasumisten ratkaisut ja veroprosentin laskeminen."

 

 Talous- ja tulevaisuustyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan 3.11. ja 7.12.2020 sekä 25.1.2021. Säätiön perustaminen on mahdollista ja vaatii PRH:n hyväksynnän säätiön sääntöjen eli säädekirjan osalta. Säätiö tarvitsee oman hallinnon ja säätiön varojen käytöstä päättää säätiön hallitus säädekirjassa määritellyn mukaisesti. Tällöin kaupungin luottamushenkilöorganisaation päätösvalta varojen käytöstä on huomattavasti heikompaa kuin varojen ollessa suoraan kaupungin tilinpidossa. Varojen eriyttämisen tarve toteutuu myös rahastoissa, kun rahastot ovat erityiskatteisia ja niistä pidetään omaa kirjanpitoa.

 

 Rahastoista on tarkoituksen mukaista muodostaa oma taseyksikkö, jolloin niissä toteutuu erillinen kirjanpito kuten myös erillinen tilinpäätös. Outokummun kaupungilla on entuudestaan yksi taseyksikkö eli vesihuolto. Aiemmin on talous- ja tulevaisuustyöryhmässä linjattu sekä kaupunginhallitus tilinpäätöksessä vuodelta 2020 esittänyt, että rahastoitava osuus on 50 milj. €. Koska rahastoitavien varojen määrä on suuri, on syytä muodostaa useampia rahastoja ja niille kullekin omat rahaston säännöt. Valmistelussa on päädytty kolmeen eri rahastoon: Outokummun kaupungin tulevaisuusrahasto peruspääomaltaan 30 milj. €, Outokummun kaupungin elinvoimarahasto peruspääomaltaan 18 milj. € ja Outokummun kaupungin elämänlaaturahasto peruspääomaltaan 2 milj. €.

 

 Kullakin rahastolla on omat sääntönsä (Liitteet 1, 2 ja 3). Yhteistä säännöille on, että rahastoista voidaan käyttää vain peruspääoman ylittävää osuutta. Tällä on haluttu turvata, että rahastojen pääoma säilyy ns. yli ajan.

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, p. 044 755 9220, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Talous- ja tulevaisuustyöryhmä päättää jatkaa asian valmistelua.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Taloustr 11.05.2021 § 9  

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Talous- ja tulevaisuustyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevien rahastojen sääntöjen hyväksymistä.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Khall 24.05.2021 § 99 

 

 

Selostus Talous- ja tulevaisuustyöryhmän valmistelussa on päädytty esittämään neljää eri rahastoa:

-          elinvoimarahasto 16 milj. euroa

-          tulevaisuusrahasto 28 milj. euroa

-          hyvinvointirahasto 4 milj. euroa, sekä

-          elämänlaaturahasto 2 milj. euroa.

 

Hyvinvointirahaston sääntöä on täsmennetty talous- ja tulevaisuustyöryhmän valmistelun jälkeen 3 § (Rahaston käyttö)  hyvinvointilautakunnan oikeuden osalta antaa tarkempia ohjeita tuen myöntämisen edellytysten lisäksi "antaa tarkempia ohjeita tuen maksamisesta, sen käytön tarkastamisesta sekä takaisinperinnästä".

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevien rahastojen sääntöjen hyväksymistä. Rahastojen säännöt tulevat voimaan 1.6.2021.

 

Päätös Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi jäsen Sanna Antikaisen esittäneen, että Tulevaisuusrahaston 1 §:ää muutetaan niin, että "hiilineutraali"-sana poistetaan ja tilalle tulee "ympäristöllisesti kestäviä ja järkeviä".  Kun esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen.

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 - Merkitään, että jäsen Sanna Antikainen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

 

 ______________________

 

 

Kvalt 31.05.2021 § 36  

  

 

Päätös Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi valtuutettu Sanna Antikaisen esittäneen, että Tulevaisuusrahaston 1 §:ää muutetaan niin, että "hiilineutraali"-sana poistetaan ja tilalle tulee "ympäristöllisesti kestäviä ja järkeviä".  Kun esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen.

 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.