Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 108


 

Kaupunginvaltuuston 31.5.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

Khall 07.06.2021 § 108  

    

 

Selostus Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaisesti, jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen, kaupunginhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Valmistelija Toimistosihteeri

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia.

 

 Samalla kaupunginhallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä sitä varten seuraavat toimenpiteet ja ilmoitukset:

 

 

30 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Ei aiheuta toimenpiteitä

 

31 §  Pöytäkirjantarkastajat

  Ei aiheuta toimenpiteitä

 

 32 §  Tontin 309-7-706-2 Kummunkatu 10 ostotarjous

  Saatetaan tiedoksi asianosaiselle ja kaupunkirakenne-                               lautakunnalle

 

 33 §  Ostotarjous määräala 309-406-43-29

  Saatetaan tiedoksi asianosaisille ja kaupunkirakenne-                              lautakunnalle

 

 34 §  Sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan perusteet

  Ei aiheuta toimenpiteitä

 

 35 § Rahastojen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

  Saatetaan tiedoksi kirjanpitoon

 

 36 §  Rahastojen perustaminen

  Saatetaan tiedoksi kirjanpitoon

 

 37 §  Terveyskeskuksen investoinnin toteutustavan valinta

  Saatetaan tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle

 

 38 §  Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoitajien               hyvinvoinnin ylläpitämiseksi

  Ei aiheuta toimenpiteitä

 

 39 §  MattiHonkavaaran ym. valtuustoaloite saksan kielen aseman               parantamisesta Outokummun koululaitoksessa

  Ei aiheuta toimenpiteitä

 

 40 §  Outokummun Sinisten valtuustoryhmän valtuustoaloite  musiikkiopiston aloituspaikkojen lisäämiseksi

  Ei aiheuta toimenpiteitä

 

 41 §  Outokummun Vasemmiston ja Outokummun  Sosialidemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite:               Vanhusten arkiapuri

 Aloite lähetetään valmisteltavaksi hallintopalveluihin

 

42 §  Outokummun Sosialidemokraattien ja Outokummun  Vasemmiston valtuustoaloite: Sosiaalisten kriteereiden ja               paikallisen elinvoimaisuuden huomioiminen kaupungin               hankinnoissa, erityisesti uuden terveyskeskuksen rakentamisen               kilpailutuksessa sekä muissa tulevissa investointi- ja               hankintakohteissa.             

  Aloite lähetetään valmisteltavaksi kaupunkirakennepalveluihin

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.