Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 109


 

Valokuituverkon tarveselvityksen toteuttaminen koko kaupungin alueella

151/00.01.02.00/2021

 

Khall 07.06.2021 § 109   

 

Selostus Valtioneuvosto teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta Suomessa. Tavoitteeksi määriteltiin saada vuoden 2015 loppuun mennessä 99 % vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista enintään kahden kilometrin etäisyydelle vähintään 100 Mbit/s nopeudella toimivasta valokuituverkosta. Tuolloisen ajatuksen mukaan kuluttajat olisivat hankkineet tilaajayhteyden (max 2 km) omalla kustannuksellaan. Väestötihentymiin eli taajamiin teleyritysten oletettiin rakentavan nopeat yhteydet markkinaehtoisesti, jonka oletettiin tuottavan noin 95 % väestöpeiton. Lopun 4 %.n rakentamiseen eli noin 120 000 haja-asutusalueen kotitalouteen varauduttiin ohjaamaan julkista tukea. Julkisesti tuettujen yhteyksien rakentaminen ajoitettiin suunnitelmassa vuosille 2010?15. Kustannukset jaettiin pääosin kolmeen kuntien tms., valtion kanavoiman tuen ja teleyritysten kesken.

 

 Valtion linjausten pohjalta laadituissa kartta-aineistoissa suureen osaan Outokummun kaupungin kodeista, yrityksistä ja vapaa-ajan asunnoista valokuituyhteyksien oletettiin toteutuvan markkinaehtoisesti ilman julkista tukea eli noille alueille tukea ei ollut saatavissa. Jäljelle jäänyt tukikelpoinen alue  pilkottiin viiteen kohteeseen, joista toteutukseen asti eteni vain yksi eli Viuruniemi - Myhkylä - Itkonsalo, jossa tuolloisen tilastoinnin mukaan oli 62 kotitaloutta + 7 yritystä. Vapaa-ajan asuntoja ei tuossa yhteydessä laskettu mukaan. Viuruniemen kyläyhdistykseltä helmikuussa 2021 saadun tiedon mukaan verkkoon on liittynyt alueella noin 45 taloutta. Luvussa ovat mukana myös vapaa-ajan asunnot. Muut suunnat eli

  • Paloranta - Maljasalmi - Valkeavaara (58 + 3)
  • Lähtevä - Kuminvaara - Mykymäki - Rikkaranta - Munaniemi (51 + 7)
  • Louhivaara - Raiskio - Törisevä (32 + 11)
  • Kokonvaara - Harmaasalo (31 + 5)

ivät tuolloin toteutumatta koska operaattorit ilmoittivat että eivät ole kinnostuneita jatkamaan toteutuksia ja että ne keskittyvät mobiiliverkkojen kehittämiseen ja kattavuuden parantamiseen. Outokummussa on kuitenkin edelleen alueita, joissa 4G-verkko ei toimi luotettavasti koska verkon peitto on on huono eikä 5G ja edelleen kehittyvät mobiiliverkot todennäköisesti tuo helpotusta tilanteeseen etenkään harvaan asutuilla alueilla. Mobiiliverkoissa todellinen yhteysnopeus riippuu aina myös yhtäaikaisten käyttäjien määrästä toisin kuin valokuituverkossa. Toisaalta kaikki käyttäjät ovat liikkuessaan mobiiliverkkojen käyttäjiä.

 

Valokuituverkon toteuttamiskustannukseksi em. viiden tukikelpoisen kohteen osalta arvioitiin tuolloin 2,3 M€. Tukikelvottomat eli markkinaehtoisen toteutuksen tai muun rahoituksen varaan jäävät alueet ovat hieman pienentyneet mutta niissä asuu Liikenne- ja viestintäviraston vastikään julkaiseman kartta-aineiston perusteella edelleen noin 2/3 outokumpulaisista. Toisaalta aiempaa kahden kilometrin rajausta ei enää ole. Kartta-aineiston perusteella tukikelvottomia alueita ovat pääosa Outokummun keskustaajamasta jossa asuu viimeisimmän väestötilaston mukaan 69% outokumpulaisista, pääosa Kuusjärvi - Ulla alueesta jossa asuu 6% outokumpulaisista sekä osia Kokonvaara - Harmaasalo -suunnasta. Operaattorit tarjoavat siis liikenne- ja viestintäviraston aineiston perusteella ainakin osaan eo. alueilla olevista kiinteistöistä valokuituyhteyksiä. Samoin nopeita yhteyksiä (max 1 Gbit/s) toimitetaan taajamassa Elisan ylläpitämän kaapeli-tv -verkon kautta niihin talouksiin, jotka ovat liittyneet ko. verkkoon.

 

Tukea tukikelpoisille alueille eli käytännössä toteutumatta jääneille neljälle kylähankkeelle jonkin verran laajentuneina on mahdollista saada kahta kautta. Valtio on varannut vuoden 2021 alusta uutta tukea laajakaistahankkeisiin 5 M€ ja jos EU:n elvytysrahasto toteutuu, on sieltä luvassa laajakaistahankkeeisiin lisää 50 M€. Tätä kautta avustus on enintään 33 %. Toinen mahdollisuus on EU:n maaseuturahasto, jolloin tuki voisi olla 50% tai jopa 70 % kustannuksista. Nykyiset avustusrahat maaseuturahastossa on käytetty mutta sinne on varattu laajakaistahankkeisiin korvamerkittyä elvytysrahaa valtakunnallisesti 16 M€ vuosille 2021-2022. Rahoituskauden 2023-2027 maaseuturahastovaroja voidaan käyttää kaikkiin maaseuturahastoasta rahoitettaviin kohteisiin, myös laajakaistahankkeisiin.

 

Neljän Outokummun kylähankkeen kustannuksiksi arvioidaan noin 2,5 M€ ja tukikelvottomien alueiden noin 2,5 M€ eli koko kaupungin kattavan valokuituverkon rakentamiskustannukseksi arvioidaan alustavasti 5  M€.  Jos yhteen tai useampaan kylähankkeeseen saataisiin tukea maasueuturahaston elvytysvaroista, kaupungille ei niissä jäisi todennäköisesti ollenkaan maksuosuutta. Ehtona tälle on se että verkkoon liittyjiä on riittävästi jolloin joku toimija voisi lähteä toteuttamaan verkkoa. Jos maaseuturahaston rahoitus ei toteutuisi mutta valtion kanavoima 33 %  rahoitus toteutuisi, sekä kunnalle että  käyttäjille jäisi kummallekin tässä mallissa noin 0,83 M:n osuus. Kokonaan tukikelvottoman alueen arvioidut kustannukset 2,5 M€ olisi todennäköisesti jaettava kokonaan kaupungin ja valokuituverkkoon liittyvien kesken, jotta mikään ulkopuolinen toimija olisi kiinnostunut hanketta toteuttamaan. Kaupungin osuus koko kaupungin alueen kattavassa hankkeessa tulisi näin arvioiden olemaan vähintään 3 M€, avustusta saataisiin tuo vajaa 1 M€ ja käyttäjien osuus olisi reilun 1 M€. Tukikelvottomalla alueella käyttäjien lukumäärä ja maksuosuus vaikuttaa suoraan kaupungin osuuteen kustannuksista. Valokuituverkkoa voidaan myös rakentaa liittymishalukkuuden perusteella vain osaan kylistä tai taajamasta.

 

2010-luvulla on toteutettu kaksi valokuituyhteyden tarvekyselyä Outokummussa, ensimmäinen yhdessä kaupungin silloisen tytäryhtiön Outokummun Energian kanssa ja toinen keskustaajaman alueella yhdessä Kaisanetin kanssa. Kummankaan kyselyn perusteella ei saatu riittävästi kiinnostuneita liittyjiä valokuituverkkoon, jotta hankeen suunnittelussa ja toteutuksessa olisi ollut mahdollista edetä. Rikkarannan kylä on lisäksi toteuttanut oman kyselyn ja järjestänyt infotilaisuuksia vuodenvaihteessa 2020-2021 oman kyläverkon rakentamiseksi. Hanke ei ole ainakaan toistaiseksi edennyt toteutukseen.

Joensuun Seudun Leader-yhdistykseltä saatujen tietojen mukaan koko kaupungin kattavan laajakaistatarveselvityksen toteuttamiseen on haettavissa Leader-rahoitusta. Myöntämispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus. Tukitaso on lähtökohtaisesti 42 prosenttia selvityshankkeen kokonaiskustannuksista, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jäisi 58 prosenttia. Kuitenkin, laskennallisista kustannuksista riippuen, selvitys voitaisiin mahdollisesti rahoittaa Leaderille kertyneestä ns. ylimääräisestä kuntarahasta siten, että Leader-yhdistyksen tuki olisi mainittu 42 % ja kaupungin omarahoitusosuus 58 %, jonka kaupunki voisi myöhemmin hakea takaisin. Leader-tuen osuus olisi tällöin 100 %.

 

Kitee, Tohmajärvi, Heinävesi, Liperi, Polvijärvi ja Outokumpu ovat neuvotelleet  valtioenemmistöisen Cinia Oy:n, maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa yhteisen valokuituselvityksen mahdollisuudesta. Outokummun osalta Cinian toteuttaman esiselvityksen hinta olisi 14 940 € (alv 0%), josta kunnan osuus maaseuturahastosta rahoitettuna on yleensä ollut 10-30 % eli tässä siten 1 500 - 4 500 €. Esiselvitys voitaisiin toteuttaa kunnittain kuntien omina erillisinä kilpailutettuina hankkeina tai vaihtoehtoisesti maakuntaliiton halinnoimana kuntien yhteisenä hankkeena. Neuvottelut asiasta ovat käynnissä ja toteutustapa sekä kunnan maksuosuus näin toteutettuna tarkentuu kesäkuun aikana. Molemmissa tapauksissa esiselvitys toteutettaisiin siten, että kaikkien em. kuntien olisi mahdollista hakea esiselvityksen tulosten pohjalta varsinaista laajakaistainvestointia 30.9.2021 päättyvässä haussa. Jos liittyjiä toteutuksiin löytyisi riittävästi ja hanke saisi rahoituksen, toteutus kuntien eri kohteisiin voisi tapahtua vuosina 2022-2023.

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja, kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, puh. 044 7559 240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, puh. 044 7559 515,
jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää toteuttaa valokuituverkon esiselvityksen joko omana tai lähikuntien yhteisenä hankkeena siten, että kaupunki voi hakea varsinaista laajakaistainvestointia 30.9.2021 päättyvässä maaseuturahaston haussa, jos se esiselvityksen pohjalta on perusteltua. Esiselvityksen toteuttamisen ehtona on Leaderin tai ELY:n kautta saatu avustus selvityksen tekemiseen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.