Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 110


 

Henkilöstön työterveyshuollon järjestäminen

212/01.04.02.02/2021

 

Ytr 20.05.2021 § 15  

 

 

Selostus Työterveyshuoltolaki (1383/2011) velvoittaa työnantajan järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon "työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi." Jos työnantaja ei järjestä lain tarkoittamia palveluita itse, työnantajan ja työterveyshuollon palveluiden järjestäjän tulee tehdä palveluiden järjestämisestä kirjallinen sopimus. Palveluiden järjestäjällä tulee olla riittävä määrä työnantajista ja työntekijöistä riippumattomia työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita käytössään.

 

 Työterveyshuoltolain määrittelemien ennaltaehkäisevien palveluiden (KL1) lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen sairaanhoitopalvelut (KL2). KELA korvaa työnantajalle molemmista palveluista 50% toteutuneista kustannuksista. Jos työnantajalla on käytössään varhaisen tuen malli, ennaltaehkäisevistä kustannuksista korvataan kuitenkin 60 %.

 

 1.1.2019 alkaen kaupungin työterveyspalvelut on tuottanut Siun työterveys Oy. Aikaisemmin palvelut tuotti Siun Soten työterveys joka otti palveluiden tuottamisen omaksi toiminnakseen Attendolta 1.7.2018 alkaen.

 

 Siun työterveys Oy:llä on ollut jatkuvaa vajetta työterveyslääkärin palveluista. Vuoden 2018 lopussa sairaanhoidollisia lääkäripalveluita oli käytettävissä mutta vuoden 2019 aikana Outokummun kaupunkikonsernin käytössä oli vain KL1 luokan lääkäripalveluita, ei ollenkaan KL2 palveluita. Sama ongelma on jatkunut vuosina 2020 ja 2021. Konsernin henkilöstöä on ohjattu Siilaiselle tai muihin Siun työterveys Oy:n toimipisteisiin. Kaupunki on korvannut myös työntekijöiden terveyskeskusmaksut, jos he hakeutuvat perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle koska työterveyslääkärin palveluita ei Outokummussa ole saatavilla.

 

Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt asiaa edellisen kerran 21.2.2019 §6, jollin yhteistoimintaryhmä esitti että "jos 1.5.2019 mennessä Siun työterveys Oy ei ole saanut sairaanhoidollisia lääkäripalveluita järjestettyä, kaupunkikonserni lähtee kilpailuttamaan työterveyspalvelut." Asia ei tuolloin edennyt kaupungissa luottamuselinten käsiteltäväksi.

 

Kaupungilla on tässä tilanteessa kolme vaihtoehtoa:

  1. Jatkaa nykyisellä sopimuksella Siun Työterveys Oy:n kanssa ja toivoa että lääkäritilanne paranee
  2. Lopettaa ei-lakisääteisten eli sairaanhoidollisten palveluiden (KL2) tarjoaminen henkilöstölle ja muuttaa siltä osin työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa
  3. lähteä kilpailuttamaan työterveyshuollon palvelut

 

 Työterveyshuollon toteuttamiseen liittyvissä päätöksissä työnantajan tulee työterveyshuoltolain mukaan toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Lisätietoja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Yhteistoimintaryhmä päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Outokummun kaupunki lähtee kilpailuttaman kaupungin työterveyshuollon palvelut ja pyytää kilpailutukseen mukaan omia konserniyhtiöitään sekä outokumpulaisia yrityksiä.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Khall 07.06.2021 § 110  

 

Vaikutusarviointi 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintaryhmän esityksen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________