Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 112 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset kunnallisvalituksiin Siun sote

214/02.05.00.01/2021

 

Khall 07.06.2021 § 112   

  

 

Selostus Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut 11.5.2021 päätöksensä, päätökset no 21/0214/2 ja 21/0215/2 Outokummun kaupungin tekemiin kunnallisvalituksiin koskien Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (myöh. Siun sote) yhtymävaltuuston 19.3.2019 § 7 ja § 8 tekemiä päätöksiä.

 

 Pykälä 7 tehdyn päätöksen mukaan jäsenkuntien kiinteät maksuosuudet liitetään vuoden 2018 talousarvioon. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kyseiset maksuosuudet vuoden 2019 laskutuksen perustaksi, jonka perusteella kuntakohtaiset tasaukset vuoden 2018 aikana tehtyyn laskutukseen tehdään siten, että tasaukset huomioidaan vuoden 2019 maksuosuuksien laskutuksessa 1.4.2019 lukien. Lisäksi yhtymävaltuusto on päättänyt hyväksyä STM:n tietopakettien käyttämisen vuosien 2017 ja 2018 kuntakohtaisten kustannusten laskennassa ja laskennan tulosten käyttämisestä kyseessä olevien vuosien maksuosuuksien määrittämisessä.

 

 Outokummun kaupungin valituksessa todetaan, että valituksenalainen päätös on Siun soten hallintosäännön vastainen, koska sillä on tehty muutoksia talousarvioon talousarviovuoden päättymisen jälkeen. Valituksenalaisella päätöksellä on virheellisesti päätetty STM:n tietopakettien käyttöönotosta ennen kuin yhtymävaltuuston 1.3.2019 § 36 koskien tietopakettien käyttöönottoa oli saanut lainvoiman. Siun soten perussopimuksen mukaan kunnan talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen. Yhtymävaltuuston päätöksellä on perussopimuksen vastaisesti takautuvasti muutettu jäsenkuntien vuoden 2018 maksuosuuksia.

 

 Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa pykälän 7 osalta, että yhtymävaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla kuntalain 135 §:n 2 mom tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä syntynyt tai muutenkaan lainvastainen. Päätöstään hallinto-oikeus perustelee mm. sillä, että mikäli kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole ehtoja perussopimuksen muuttamisesta, sovelletaan kuntalain 57 §:ssä säädettyä. Lisäksi hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kuntayhtymän menettely maksuosuuksien tarkistuksessa vastaa kuntien valmistelussa ollutta tarkoitusta tarkastaa kuntakohtaisia maksuosuuksia vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelua.

 

 Pykälä 8 päätöksen mukaan Siun sote on ottanut STM:n tietopaketit käyttöön ennen kuin yhtymähallituksen päätös 1.3.2019 § 36 koskien tietopakettien käyttöönottoa on saanut lainvoiman.

 

 Pykälä 8 tehtyyn valitukseen hallinto-oikeus toteaa, että lainsäädäntö tai muutkaan määräykset eivät ole asettaneet estettä sille, että yhtymävaltuusto on 19.3.2019 § 8 päättänyt liittää jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2019 talousarvioon ja hyväksyä maksuosuuden kuntalaskutuksen perustaksi, vaikka maksuosuuksien laskennan perusteita koskevat päätökset eivät ole olleet lainvoimaisia.

 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset samoin kuin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

 

 Kuntalain 142 §:n 1 mom mukaan hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

 

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, pekka.hyvonen@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 7 559 220.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökset tiedokseen ja tyytyy niihin.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________