Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 121


5 Hallintosääntö voimaan 1.8.2021

 

Hallintosäännön muutosten hyväksyminen

179/00.01.01.00/2021

 

Khall 21.06.2021 § 121   

  

 

Selostus 

Kuntalakiin tuli muutoksia (21.5.2021/419), jotka edellyttävät muutoksia hallintosääntöön. Hallintosääntö on saatettava kuntalain 90 §:n (Hallintosääntö) mukaiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Kuntalain mukaan hallintosääntöön tulee entisten määräysten lisäksi ottaa määräykset sisäisestä valvonnasta, riskien hallinnasta ja sopimusten hallinnasta sekä tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä.

Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021 ja uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021. Valtuustokauden lopulla on vakiintuneesti käyty läpi voimassa oleva hallintosääntö ja tehty tulevaa valtuustokautta varten mahdollisesti hallintosääntöön tarvittavat muutokset.

Uuden hallintosäännön keskeisimmät muutokset verrattuna nykyiseen voimassa olevaan hallintosääntöön ovat seuraavat:

-          elinvoima- ja omistajaohjausjaoston sekä rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee jaosto keskuudestaan (aiemmin kaupunginvaltuusto)

-          Siun soten neuvottelukunnan sekä osallisuus- ja yhteisötoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus (aiemmin kaupunginvaltuusto)

-          sopimusten hallinta ja sopimusten valvonnan järjestäminen uutena asiana (24 §)

-          hankkeisiin osallistumisesta päättäminen on täsmennetty hallintosääntöön

-          rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäviä on täsmennetty

-          määräykset normaalista toimivallasta poikkeamisessa (5a luku). Luku käsittää määräykset toimivallan delegoinnista niihin tilanteisiin, joissa kaupungin järjestämisvastuulla olevaan toimintaan kohdistuu sellainen riski tai uhka, että normaalista toimivallasta poikkeamisella on välttämätön syy. (esim. Covid 19 -epidemia).

-          täsmennykset toimivaltaan henkilöstöasioissa (6 luku)

-          lisätty määräykset tiedonhallintalakiin liittyen, mm. kaupunginhallituksen tiedonhallintaan ja asiakirjahallintoon liittyvät tehtävät (7 luku)

-          sähköisen kokouksen edellytykset (76 §, 114 §)

-          valtuuston esityslistan jakelu varavaltuutetuille (78 §)

-          lisätty nuorisovaltuuston edustus valtuuston kokoukseen (83 §)

-          täsmennykset puheenvuoroon ja käsiteltävä olevasta asiasta puhumiseen (90 §)

-          aloitteen käsittelyyn liittyvä kuntalain muutos päivitetty hallintosääntöön (140 §)

-          hallintosääntöön lisätty luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet (V osa). Kokouspalkkioihin on esitetty 10 euron korotus. Vuosipalkkiot pysyvät ennallaan.

Edellä olevien keskeisimpien muutosten lisäksi hallintosääntöön on tehty erinäinen määrä pienempiä muutoksia hallintosäännön voimassaoloaikana tehtyjen havaintojen ja esille tulleiden tarpeiden perustella sekä joitakin stilisointimuutoksia. Tarkemmin nämä muutokset käyvät ilmi liitteenä olevasta hallintosääntöesityksestä ja oheisaineistona olevasta vertailusta, jossa hallintosääntöesitystä on verrattu voimassa olevaan hallintosääntöön.

Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö vaikuttaa esim. hallintosäännön mukaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan asemaan, voi olla tarpeen palata hallintosäännön muutoksiin jo ennen tulevan valtuustokauden loppua.

Oheismateriaalina hallintosääntöluonnos, jossa nähtävissä vertailu voimassa olevaan hallintosääntöön.

Valmistelijat johtoryhmän jäsenet

 

Lisätietoja johtoryhmän jäsenet

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja määrätä sen tulemaan voimaan hallintosäännön voimaantulosäännöksen mukaisesti 1.8.2021.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________