Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 122


6 Toukokuun talousraportti

 

Toukokuun talousraportti

43/02.02.00/2021

 

Khall 21.06.2021 § 122   

  

 

Selostus Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

 

 Valtuuston hyväksymän talousarvion 2021 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

 

 Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.

 

 Hallintopalvelujen toimintakate on 1,0 % suurempi edelliseen vuoteen nähden. Hyvinvointilautakunnan toimintakatteessa on 7,2 % kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaupunkirakennepalveluissa tuotot ovat kasvaneet 26,3 % ja kulut kasvaneet 24,3 % edelliseen vuoteen nähden.  Käyttötalouden toimintakatteen kasvu kokonaisuudessaan on 2,3 % edelliseen vuoteen nähden.

 

 Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 7.9 % enemmän. Kunnallisveroja on kertynyt 2,7  % enemmän ja kiinteistöveroa reippaasti enenmmän edelliseen vuoteen nähden. Kiinteistöveron kasvu johtuu siitä, kun osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilitetään vasta vuoden 2021 puolella. Yhteisöveron kasvussa (52,7 %) näkyy koronapandemiasta johtuva kuntien ryhmäosuuden korotus 10 %-yksiköllä.

 

 Valtionosuudet kertyvät lähestulkoon talousarvion mukaisena.

 

 Huhtikuun lopussa työttömyysaste oli  17,0 % ja väestömäärä 6 503 henkilöä.

 

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun talousraportin tiedokseen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________