Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 59


 

Kuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen jatkaminen

71/00.00.00.00/2021

 

Keskvltk 28.05.2021 § 47  

 

 

Selostus Kuntavaaleissa 2021 keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka pidetään siten, että perjantaina 11.6.2021 ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

 

 Keskusvaalilautakunta voi harkita, miten se käytännössä suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen. Tämä riippuu olennaisesti siitä, miten paljon ja minkä tyyppisiä ennakkoäänestysasiakirjoja lautakuntaan saapuu. Keskusvaalilautakunta voi lain mukaan pitää yhden tai useamman kokouksen ja päättää tarkastukseen liittyvistä toimenpiteistä. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet asiakirjat on ehdittävä käsitellä.

 

 Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelemisestä on annettu keskusvaalilautakunnille seikkaperäiset ohjeet oikeusministeriön toimittamassa julkaisussa "Vaaliohjeet 1: Kuntavaalit 2021 / Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät".

 

 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen vaiheet:

 

 1. Lähetekuoren osoitekentän tarkastaminen

 2. Lähetekuoren lajittelu äänestysalueittain

 3. Lähetekuoren avaaminen ja sen sisällä olevien lähetekirjeen ja vaalikuoren tarkastaminen

 4. Ennakkoäänestyksen hyväksyminen tai jättäminen huomioon ottamatta

 5. Hyväksyttyjen ennakkoäänestysten merkitseminen tarvittaessa äänioikeusrekisteriin ja/tai vaaliluetteloihin

 6. Hyväksyttyjen vaalikuorten ja lähetekirjeiden käsittely

 7. Määräajan jälkeen saapuneiden lähetekuorten käsittely.

 

 Keskusvaalilautakunnan tulee heti lähetekuoren saatuaan, ennen sen avaamista, ehdottomasti tarkistaa lähetekuoren osoitekentästä, että lähetekuori on sille osoitettu.

 

 Väärään paikkaan saapuneen lähetekuoren edelleen toimittamisesta on annettu ohjeet oikeusministeriön toimittamassa julkaisussa "Vaaliohjeet 1: Kuntavaalit 2021 / Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät".

 

 Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

 

 1. Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin

 2. Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä

 3. Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

 4. Kotiäänestys on kohdissa 1-3 mainittujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

 

 Hyväksytyt vaalikuoret on erotettava lähetekirjeestä. Hyväksyttyihin vaalikuoriin ei saa tehdä mitään merkintöjä.

 

 Jos äänestys jätetään ottamatta huomioon, on siitä tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei saa avata. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja -kuorineen liitettävä pöytäkirjaan.

 

 Keskusvaalilautakunnan on merkittävä äänioikeusrekisteriin kaikki ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa. Tällaisten ennakkoäänestysten lähetekirjeestä puuttuu kuittausmerkintä. Tyypillisiä tällaisia ennakkoäänestyksiä ovat ulkomailla edustustoissa ja laivoissa annetut äänet sekä laitos- ja kotiäänestykset.

 

 Keskiviikon 9.6.2021 klo 19.00 jälkeen merkintä hyväksytystä ennakkoäänestyksestä tehdään äänioikeusrekisterin lisäksi vaaliluetteloon.

 

 Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä kussakin äänestysalueessa ja todettava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä kussakin äänestysalueessa sekä merkittävä saadut luvut keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan.

 

 Määräajan jälkeen (pe 11.6.2021 klo 19.00) saapuneet lähetekuoret jätetään huomioon ottamatta ja arkistoidaan avaamattomina.

 

 

 

Vaikutusarviointi -

 

Valmistelija Kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi, p. 044 755 9515

 

Esittelijä   Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta aloittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskusvaalilautakunnalle on saapunut 347 ennakkoäänestysasiakirjaa seuraavasti:

Oman kunnan ennakkoäänestyspaikka
- 26.5. rekisteröidyt äänestykset  194 kpl  
- 27.5. rekisteröidyt äänestykset  153 kpl

Saapuneista asiakirjoista keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vaalikuoria yhteensä 347.

 

 

 ______________________

 

 

Keskvltk 31.05.2021 § 50  

 

 

Selostus -

 

Vaikutusarviointi -

 

Valmistelija Kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi, p. 044 755 9515

 

Esittelijä   Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää jatkaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamista.

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskusvaalilautakunnalle on saapunut 191 ennakkoäänestysasiakirjaa seuraavasti:

Oman kunnan ennakkoäänestyspaikka
- 28.5. rekisteröidyt äänestykset  108 kpl  
- 29.5. rekisteröidyt äänestykset  41 kpl
- 30.5. rekisteröidyt äänestykset  34 kpl

Postin kautta saapuneet
- 26.5. rekisteröidyt äänestykset  8 kpl  

Saapuneista asiakirjoista keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vaalikuoria yhteensä 191.

 

 

 ______________________

 

 

Keskvltk 02.06.2021 § 53  

 

 

Selostus 

 

Vaikutusarviointi -

 

Valmistelija Kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi, p. 044 755 9515

 

Esittelijä   Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää jatkaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamista.

 

Päätös Keskusvaalilautakunnalle on saapunut 285 ennakkoäänestysasiakirjaa seuraavasti:

Oman kunnan ennakkoäänestyspaikka
- 31.5. rekisteröidyt äänestykset  149 kpl  
- 1.6. rekisteröidyt äänestykset  109 kpl

Postin kautta saapuneet
- 26.5. rekisteröidyt äänestykset  1 kpl
- 27.5. rekisteröidyt äänestykset  10 kpl
- 28.5. rekisteröidyt äänestykset  11 kpl
- 29.5. rekisteröidyt äänestykset   4 kpl
- 31.5. rekisteröidyt äänestykset  1 kpl

Saapuneista asiakirjoista keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vaalikuoria yhteensä 285.

 

 

 ______________________

 

 

Keskvltk 04.06.2021 § 56  

 

 

Selostus -

 

Vaikutusarviointi -

 

Valmistelija Kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi, p. 044 755 9515

 

Esittelijä   Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää jatkaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamista.

 

Päätös Keskusvaalilautakunnalle on saapunut 268 ennakkoäänestysasiakirjaa seuraavasti:

Oman kunnan ennakkoäänestyspaikka
- 2.6. rekisteröidyt äänestykset  96 kpl  
- 3.6. rekisteröidyt äänestykset  124 kpl

Postin kautta saapuneet
- 31.5. rekisteröidyt äänestykset  11 kpl
- 1.6. rekisteröidyt äänestykset  2 kpl

Laitosäänestys:
- 3.6. rekisteröidyt äänestykset  20 kpl
- 4.6. rekisteröidyt äänestykset  15 kpl

Saapuneista asiakirjoista keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vaalikuoria yhteensä 268.

 

 

 ______________________

 

 

Keskvltk 07.06.2021 § 59   

  

 

Selostus -

 

Vaikutusarviointi -

 

Valmistelija Kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi, p. 044 755 9515

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus   Keskusvaalilautakunta päättää jatkaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamista.

 

Päätös   Keskusvaalilautakunnalle on saapunut 428 ennakkoäänestysasiakirjaa seuraavasti:

Oman kunnan ennakkoäänestyspaikka
- 4.6. rekisteröidyt äänestykset  97 kpl  
- 5.6. rekisteröidyt äänestykset  40 kpl
- 6.6. rekisteröidyt äänestykset  60 kpl
- 7.6. rekisteröidyt äänestykset  179 kpl

Postin kautta saapuneet
- 2.6. rekisteröidyt äänestykset  6 kpl

Kotiäänestys:
- 6.6. rekisteröidyt äänestykset  24 kpl
- 7.6. rekisteröidyt äänestykset  22 kpl

Saapuneista asiakirjoista keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vaalikuoria yhteensä 428.

 

 

 ______________________