Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 52


 

Finelcomp Oy:n teollisuusjätevesisopimuksen päivittäminen

278/14.04.00/2021

 

Kauprltk 29.09.2021 § 52   

  

 

Selostus Yritysten jätevedet poikkeavat usein huomattavasti kotitalouksien jätevesistä. Nämä niin sanotut teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa ongelmia viemäreissä, jätevedenpuhdistamoilla tai voivat estää lieteen jatkojalostuksen.

 

 Ongelmien välttämiseksi vesihuoltolaitokset solmivat yritysten kanssa teollisuusjätevesisopimuksia. Sopimuksissa sovitaan muun muassa jäteveden raja-arvoista, näytteenotoista, jätevesimaksuista ja vastuuasioista. Sopimukset syntyvät aina neuvottelujen jälkeen.

 

 Finelcomp:n teollisuusjätevesisopimus on edellisen toimijan Suomen CNC metal Oy:n ajalta, eikä sisällöltään vastaa nykyisen toiminnan kuormitustasoa.

 

 Jokipohjan jätevedenpuhdistamon ELY- keskuksen paikallisvalvoja kehoitti puhdistamon vuositarkastusraportissa Outokummun kaupungin vesihuoltopalveluja saattamaan Finelcomp Oy:n teollisuusjätevesisopimuksen vastaamaan nykyisiä laitokselle määrättyjä raja-arvoja.

 

 Sopimusluonnos laadittiin vuonna 2019 ja kaupunkirakenne-

 palvelut kävi toimijan kanssa useampaan otteeseen neuvotteluja sopimuksen sisällöstä, kunnes kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu löytyi.Toiminnaharjoittaja tehosti laitoksen sisäistä prosessivesien käsittelyä vastaamaan nykypäivän alati tiukentuvia vaatimuksia.

 

 Sopimuksen pääperiaatteena on, että Finelcomp Oy:n ympäristöluvassa olevat ehdot tulee täyttää  ja mahdollisten uusien lupaehtojen kriteerit tulevat automaattisesti tämä sopimuksen lupaehdoiksi, ilman erillistä sopimuksen uudelleen laadintaa.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

 

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Teemu Laitinen, 044 755 9332, teemu.laitinen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Finelcomp Oy:n teollisuusjätevesi sopimuksen sisällön ja valtuuttaa vesihuoltopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________