Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 49


 

Osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäsenten vaali

262/00.00.01.02/2021

 

Khall 23.08.2021 § 164  

 

 

Selostus Hallintosäännön 14 §:n mukaan osallisuus- ja yhteisötoimikunnassa on seitsemän (7) jäsentä; yksi (1) kaupunginhallituksen varsinainen jäsen, yksi (1) hyvinvointilautakunnan varsinainen jäsen, yksi (1) kaupunkirakennelautakunnan varsinainen jäsen, yksi (1) seniorineuvoston, yksi (1) nuorisovaltuuston ja yksi (1) vammaisneuvoston edustajat sekä yksi (1) kolmannen sektorin järjestötoimijoiden edustaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 Kuntalain (410/2015) 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilö-kohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

 

 Vaalikelpoisuudesta johtokuntaan ja toimikuntaan säädetään kuntalain 74 §, kohdassa 3: Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

 

 Johtokuntaan ja toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole holhoustoimilain nojalla julistettu vajaavaltaiseksi. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei ole.

 

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seuraavasti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 Tasa-arvolain mukaan 7 -jäsenisen kunnallisen toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä miesten ja naisten vähimmäislukumäärä on 3. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää pyytää
- hyvinvointilautakuntaa  
- kaupunkirakennelautakuntaa  
- seniorineuvostoa  
- nuorisovaltuustoa  
- vammaisneuvostoa sekä  
- kolmannen sektorin järjestötoimijoita    

tekemään ehdotuksen osallisuus- ja yhteisötoimikuntaan valittavasta jäsenestä ja varajäsenestä.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kauprltk 29.09.2021 § 49   

  

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarviointia

 

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja

 

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta antaa kaupunginhallitukselle ehdotuksensa osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäsenestä ja varajäsenestä.

 

Päätös Kaupunkirakennelautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle osallisuus- ja yhteisötoimikunnan jäseneksi Kaisa Valliusta ja varajäseneksi Aino Lehvästöä.

 

 

 ______________________