Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 51


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kvalt 16.08.2021 § 51  

    

Kuntalain 94 §:n ja 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 77 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kaupunginvaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

 

Kutsu tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen ja esityslista liitteineen on 10.8.2021 julkaistu yleisessä tietoverkossa ja luottamushenkilöiden verkkopalvelussa sekä lähetetty tieto esityslistan julkaisusta tekstiviestillä valtuutetuille. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yleisessä tietoverkossa Outokummun kaupungin verkkosivuilla, www.outokummunkaupunki.fi, 10.8.2021 sekä paikallislehti Outokummun Seudussa 12.8.2021.

 

Kuntalain 94 §:n ja 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 72 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kaupungin-hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

 

Uuden valtuuston iältään vanhin on Pentti Jääskeläinen, s. 1946.

 

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Outokummun kaupungin verkkosivuilla, www.outokummunkaupunki.fi, 20.8.2021 alkaen.

 

Puheenjohtaja toteaa kaupunginvaltuuston kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

Päätös Kaupunginvaltuuston iältään vanhin valtuutettu Pentti Jääskeläinen avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että Pentti Jääskeläinen toimi puheenjohtajana pykälien 51-54 aikana.