Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 67


 

Savo-Pielisen jätelautakunnan jäsenen vaali

194/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 143  

 

 

Selostus Outokummun kaupunki on liittynyt Jätekukko Oy:n osakkaaksi vuoden 2015 lopussa. Jätekukko Oy:n osakaskuntien yhteisenä jä­te­huol­to­vi­ran­omai­se­na toimii Savo-Pielisen jätelautakunta, joka hoitaa 16 kunnan jä­te­huol­lon järjestämisen viranomaistehtävät jätelain ja kuntien tekemän so­pi­muk­sen mukaisesti. Niillä alueilla, joilla kunnat ovat siirtäneet jä­te­huol­lon palvelutehtävät hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä, kun­nan jätehuoltoviranomaisena jätelain 23 §:n mukaan  toimii kuntien yh­tei­nen toimielin.

 

 Savo-Pielisen jätelautakunnasta tehdyn sopimuksen 4 kohdan mukaan lau­ta­kun­nas­sa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen va­ra­­sen. Kunnat valitsevat yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seu­raa­vas­ti:

 Kuopio    5 jäsentä

 

 Pielisen-Karjalan seutu  2 jäsentä

 (Lieksa, Nurmes, Juuka)

 

 Siilinjärvi   1 jäsen

 

 Pieksämäki   1 jäsen

 

 Koillis-Savon seutu  1 jäsen

 (Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi

 ja Outokumpu)

 

 Sisä-Savon seutu  1 jäsen

 (Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto,

 Tervo) sekä Konnevesi

 

 Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lau­ta­kun­ta­paik­ka vuorottelee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri kunnista. Kunnat ratkaisevat itse va­lin­ta­jär­jes­tyk­sen.

 

 Vastuukunnan eli Kuopion kaupunginvaltuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.

 

 Kuntien on ilmoitettava lautakunnan jäsenten valinnasta vastuukunnalle. Kun­tien on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset. Jos vaa­ti­mus ei täyty, on vastuukunnalla tähän perustuen oikeus pyytää vii­mei­sim­mäk­si jäsenensä ilmoittanutta kuntaa nimeämään jäsenensä uu­del­leen. Tällä kunnalla on velvollisuus viipymättä nimetä vaatimukset täyt­­vä jä­sen.

 

 Kunnat ovat sopineet, että Koillis-Savon seudulla tälle valtuustokaudelle  Ou­to­kum­mun kaupunki valitsee varajäsenen ja varsinainen jäsen tulee Rau­ta­vaa­ran kunnasta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se toimittaa Savo-Pielisen jätelautakunnan varajäsenen vaalin.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 67  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Savo-Pielisen jätelautakunnan varajäseneksi Harri Lasarovin.