Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 73


 

Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen

200/00.01.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 149  

 

 

Selostus Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan "kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

 Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua."

 

 Ilmoituksilla tarkoitetaan niin sanottuja virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää. Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, vaaleista sekä kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Esimerkiksi valtuuston kokouksista on annettava yleisesti tieto kuntalain 94 §:n mukaisella tavalla.

 

 Kunta voi yleisen tietoverkon käytön ohella päättää myös muusta ilmoitustavasta.

 

 Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, joka sijaitsee Outokummun kaupungintalolla, Hovilankatu 2, 1. krs., julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,

 paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. Outokummun kaupungin kunnalliset ilmoitukset valtuuston toimikaudella julkaistaan yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla ja tärkeimmät ilmoitukset lisäksi Outokummun Seutu -nimisessä paikallislehdessä kuitenkin niin, että pitkistä ja kohtuuttoman kalliiksi tulevista ilmoituksista voidaan julkaista vain ilmoitus, missä se on täydellisenä nähtävissä. Tiedoksi saattaminen lehdessä ei ole tarpeen silloin, kun lehti ei poikkeuksellisesta syystä ilmesty,

2. kaupungin viran-/toimenhakuilmoitukset julkaistaan Kuntarekry-palvelussa ja TE-palvelujen internetsivulla sekä tarpeen mukaan alan ammattilehdissä. Hallintokunnat ratkaisevat, julkaistaanko viranhakuilmoitukset yms. pääsääntöisesti lyhennettynä myös muissa sanomalehdissä.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 73  

  

 

Päätös Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.