Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 75 

Outokummun Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Outokummun kaupunki tekee selvityksen mahdollisuudesta perustaa etätyökeskus

137/00.01.06/2021

 

Kvalt 29.03.2021 § 20  

 

 

Selostus Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Outokummun Keskustan valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

   

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

 

 ______________________

 

 

Khall 09.08.2021 § 151  

 

 

Selostus Outokummun keskustan valtuustoryhmän aloitteessa esitetään, että

 "a) selvitetään etätyökeskuksen mahdollisuutta perustaa vähintään kymmenelle toimistotyöpisteelle jo Outokummun olemassa oleviin tiloihin kuitenkin niin, että etätyökonttori olisi sijainniltaan mahdollisimman keskeisellä paikalla. Lukumäärää voisi tarkentaa selvityksen edetessä. Lisäksi tilojen tulisi olla mahdollisimman modernit ja nykytyöskentelyyn soveltuvat. Myös tilojen vuokrausjärjestely etätyöntekijöille tulisi selvittää, että järjestelmä olisi mahdollisimman automatisoitu ja toimiva, sekä

 b) selvitetään rahoitusmahdollisuudet tämänkaltaisen etäkonttorin perustamiseen."

 

 Etätyöllä tarkoitetaan joustavaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa työn organisointitapaa. Työ tehdään siellä, missä se on työntekijän, työnantajan ja tehtävän työn kannalta tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Etäyötä tehdään työpaikan ulkopuolella esimerkiksi kotona, vapaa-ajan asunnolla tai liikkuvana työnä matkoilla. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan keskeinen rooli työn tekemisessä. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihteleva.

 

 Osasta uusia käytäntöjä on sovittu tarkoin työnantajan ja työntekijän kesken, osa muotoutuu ilman muodollisia menettelytapoja. Onnistuminen uusien työmuotojen soveltamisessa edellyttää työkulttuurin muutosta kontrolloivasta luottamukseen perustuvaan.

 

 Työterveyslaitoksen mukaan "Etätyön edut ja haitat ovat yhteydessä siihen, millaisesta liiketoiminnasta, työstä ja työtehtävistä on kyse. Etätyöhön houkuttelevat lähinnä työn hallintaan, luovuuteen ja työhön keskittymiseen liittyvät tekijät. Suomessa etätyötä, yhä yleisemmin sen liikkuvia muotoja, tekevät lähinnä ylemmät toimihenkilöryhmät, joiden työmarkkina-asema on keskimääräistä parempi. Heille etätyö merkitsee lisääntynyttä työelämän joustavuutta. Suurimpia etätyöhön liitettyjä huolenaiheita ovat tutkimusten mukaan työajan, paikan ja työn ja muun elämänpiirin rajojen hämärtyminen, vähäiset mahdollisuudet päästä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikan asioihin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen niukkuus."

 

 Etätyöhön liittyvät hankkeet eivät ole vieraita Outokummussa.

 

 Outokummun Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Juuso Hieta kertoo, että  Outokummun seudun teollisuuskylällä on kolme etätyöhön hankkeella vuosina 2018-19 valmisteltua huonetta. Yrityskeskuksen 2. krs ja tilat ovat varattavissa suoraan nettivarauskalenterista. http://teollisuuskyla.ponniste.com/reservation . Ko. ovia ohjaa bluetooth-älylukitus eli ne ovat ns. automaattisesti käytettävissä ja laskutus tapahtuu taloushallinnon toimesta muiden kokoustilalaskutusten yhteydessä. Tilojen oltua nyt kolmisen vuotta käytössä on niiden käyttöaste ollut niin alhainen, että Teolllisuuskylä on ottanut kaksi huoneista vakituiseen vuokrakäyttöön (toistaiseksi voimassaolevilla sopimuksilla): tätä jäljellä olevaa yhtä huonetta varataan yksittäisiä kertoja (n. 1-4 tuntia) kuukaudessa ja Hieta korostaa, että varaushinnat ovat todella edulliset, joten siitä tilojen vähäinen käyttö ei ole jäänyt kiinni.

 

 Etätyötiloja on mainostettu kesäasukastiedotteiden ohessa jne. ja ne ovat myös helposti näkyvillä Teollisuuskylän nettisivuilla - tietoa on välitetty myös ao. läheisille yrityksille niiden alkuvaiheessa, mutta sillä ei ollut huomattavaa vaikutusta käyttöasteeseen.

 

 Juuso Hietan mukaan etätyötiloja siis Outokummusta (Teollisuuskylässä kolme huonetta) löytyy , jos tarvetta ilmenee.

 

 Valtuustoaloitteeseen liittyvässä asiassa käytiin keskustelu myös Matkakumpu Oy:n toimitusjohtaja Ulla-Riitta Moilasen kanssa lähinnä liittyen kaupungin keskustassa sijaitsevan hotelli-ravintolakiinteistön tilojen tiimoilta. Seurojentalo Oy:n omistama kiinteistö on vuokrattu Matkakumpu Oy:lle. Kyseisessä kiinteistössä on useitakin eri tiloja, joihin voisi ajatella perustettavan Etätyökonttori. Jo tälläkin hetkellä kiinteistön tiloja (hotellihuoneet) voi varata netissä ja sisään pääsee silloinkin, kun vastaanotto ei ole avoinna. Tilojen varaajalle tulee joko tekstiviestinä tai sähköpostilla koodi ulko-oven ja hotellihuoneen avausta varten. Nyt käytössä oleva Hotellinx-varausjärjestelmä mahdollistaa myös varauksen maksamisen verkon kautta (hotelli Kummulla ei ole vielä ko. "palikkaa" käytössä). Tilojen varustaminen etätyön tekemistä varten maksaa joitakin tuhansia euroja per piste.

 

 Lähialueilla mm. Liperin Ylämyllyltä löytyy yksityisrahoitteiset etätyötilat www.patteristo.fi. Puhelinsoittokyselyn mukaan etätyötiloja on joka viikko joku käyttänyt, mutta enenmmäkin mahtuisi. Ongelmana nähtiin, kuinka tieto etätyötiloista saavuttaisi niiden tarvitsijat.  Toisaalta Juuso Hietan mukaan Teollisuuskylän etätyötiloja on markkinoitu useissa eri kanavissa, mutta siitä huolimatta käyttäjiä ei ole löytynyt.

 

 Teollisuuskylälle perustettuihin etätyökonttoreihin on saatu Maakuntaliiton avustusta. Maakuntaliitolta on tiedusteltu avustuksen myöntämisestä myös aloitteen mukaiseen hankkeeseen ja vastauksessaan maakuntaliitto toteaa, että "rahoitusta voidaan myöntää erityyppisiin kehittämishankkeisiin, joissa painotetaan Pohjois-Karjalan tunnetuksi tekemistä, maakunnan markkinointia ja edunvalvontaa. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää alueellisiin/paikallisiin omaehtoisuuteen perustuviin hankkeisiin sekä omarahoitusosuudeksi maakunnan kannalta tärkeiden hankkeiden rahoittamisessa. Investointeihin tukea ei tulevaisuusrahastosta voida myöntää."

 Edelleen maakuntaliitto toteaa, että tarvitsisi lisätietoa hankkeesta esim. ideapaperin muodossa, että pystyisi arvioimaan rahoitusmahdollisuutta paremmin.

 

 Tehdyn selvityksen mukaan etätyökeskuksen perustamiseen olisi mahdollista saada Leaderin avustusta max. 42 % kustannuksista. Hankkeella pitää kuitenkin olla jotain uutuusarvoa, jotain uutta kehittämistyötä esim. markkinointiin liittyen.

 

 Yhteenvetona todetaan, että Outokummun kaupunkikonsernissa on tällä hetkellä tarjota työtiloja etätyötarpeisiin. Mikäli kysyntä nykyisestä merkittävästi kasvaa, Etätyökeskuksen perustamista voisi selvittää hotelli-ravintola Kummun tiloihin kuitenkin niin, että ideaa tulee kehittää edelleen sisällyttäen hankkeeseen jotain uutta, joka houkuttelee etätyöntekijäitä Outokumpuun ja jota myös mahdolliset rahoittajat edellyttävät.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusarvioinnin tarvetta.

 

Valmistelijat Hallinto- ja talousjohtaja

 kaupunkirakennejohtaja

 Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja

 Matkakumpu Oy:n toimitusjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 75  

  

 

Päätös Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.