Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 53


 

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali 2021-2025

181/00.00.01.01/2021

 

Khall 09.08.2021 § 130  

 

 

Selostus Outokummun kaupungin 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 102 §:n mu­kaan kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaa­lien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jä­sen­tä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

 Kaupunginvaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan pu­heen­joh­ta­jan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii kau­pun­gin­val­tuus­ton pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

 Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan 3-jäsenisen lautakunnan jäsenistä ja va­ra­­se­nis­tä miesten ja naisten vähimmäismäärä on 1. Tasa-arvovaatimus kos­kee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hä­nen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa su­ku­puol­ta.

 

 Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on siihen suostunut. Suostumus on asetettu valinnan edellytykseksi, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Valmistelijat Toimistosihteeri, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,
pai­vi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toimittaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin sekä valitsee vaalilautakuntaan valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 16.08.2021 § 53  

  

 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan jäseniksi seuraavat:

Varsinainen jäsen  Varajäsen

Eveliina Kanniainen, KESK   Niina Pekkanen, KESK
Jonna Nissinen, SDP  Helena Matikka, SDP
Simo Ratilainen, PS  Mikko Veijalainen, PS


Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita suhteellisten vaalien vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Eveliina Kanniaisen ja varapuheenjohtajaksi Jonna Nissisen.