Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 11.01.2022/Pykälä 9


9 Talouden seuranta 2022

 

Hyvinvointipalveluiden käyttösuunnitelma 2022

216/02.02.00/2021

 

Hyvltk 11.01.2022 § 9   

  

 

Selostus Kaupungin hallintosäännön 17§:n mukaan "Kussakin palvelussa on tulosalueita sen mukaan kuin talousarviossa ja tulosyksiköitä sen mukaan kuin käyttösuunnitelmissa määrätään." Kaupunginvaltuuston 22.12.2021 § 108 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion luvun 6.2 mukaan hyvinvointipalvelut on yksi tulosalue. Luvun 5.5 mukaan "Talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimet hyväksyvät käyttösuunnitelmansa, jotka esitetään tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille." Kaupunginhallituksen 27.12.2021 § 257 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luvun 4.4 mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman ja "Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on poikkeaman syyt selvitettävä ja toimielimen on tehtävä käyttösuunnitelman muutos. Mikäli taas talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämättömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimintoja tehostamalla tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta." Edelleen " Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä."

 

Vaikutusarviointi Päätöksen erillistä vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvita.

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius. 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää, että vuonna 2022
1. hyvinvointipalveluissa on liitteessä kerrotut tulosyksiköt, joilla on liitteen mukaiset euromääräiset käyttösuunnitelmat.
2. varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2 sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmissa sekä niiden pohjalta laaditussa vuosisuunnitelmassa.
3. perusopetuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2 sekä perusopetussuunnitelmassa sekä sen pohjalta laaditussa vuosisuunnitelmassa.
4. lukiokoulutuksen sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2 sekä lukion opetussuunnitelmassa sekä sen pohjalta laaditussa vuosisuunnitelmassa.
5. muiden tulosyksiköiden sanalliset tavoitteet on kerrottu talousarvion luvussa 6.2.

 

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______________________