Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 27.01.2022/Pykälä 5


 

Rakennuksen purkamismääräys koskien kiinteistöä 309-7-702-2

206/10.03.00.07/2021

 

Rakympj 02.06.2021 § 11  

 

 

Selostus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on määrännyt kiinteistön 309-7-702-2 omistajaa toimittamaan selvityksen mainitulla kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen kunnosta sekä saattamaan rakennuksen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään kuntoon.

 

 Kiinteistön omistaja ei ole noudattanut määräyksiä.

 

 Koska rakennuksen kunnosta ei ole saatu selvityksiä, ja ulkopuolelta tarkasteltuna rakennuksen kantavien rakenteiden kestävyys vaikuttaa selvästi riittämättömältä,  rakennuksesta aiheutuu maankäyttö- ja rakennuslain  § 166 mukaista ilmeistä vaaraa turvallisuudelle. Näin ollen rakennusvalvontaviranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristöjaosto voi määrätä rakennuksen purettavaksi.

 

 Määräystä on tarpeen tehostaa asetettavallla uhkasakolla tai teettämisuhalla.

 

 Uhkasakkolain ja hallintolain mukaisesti asianosaiselle tulee varata tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. kuulla kiinteistön 309-7-702-2 omistajaa ko. kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta koskevasta purkamismääräyksestä
2. ja samalla kuulla määräyksen tehosteeksi asetettavasta uhkasakosta
3. suorittaa kohtien 1 ja 2 kuulemisen todisteellisesti
4. antaa aikaa kuulemiselle 30 vrk siitä, kun kiinteistön omistaja on saanut tiedon kuulemisesta.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 22.09.2021 § 20  

 

 

Selostus Kuulemiskirje on toimitettu kiinteistön 309-7-702-2, X omistajalle X todisteellisesti 9.6.2021. Kuulemiseen ei ole vastattu määräaikaan mennessä.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutustenarviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. Määrätä kiinteistön 309-7-702-2 omistajan X purkamaan kiinteistöllä sijaitseva rakennus maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen siten, että purkutyöt on aloitettava viimeistään 10.1.2022 ja ne tulee olla saatettuna loppuun viimeistään 30.6.2022.
2. Asettaa määräyksen tehosteeksi purkutyön aloittamisen määräajan osalta kiinteän uhkasakon suuruudeltaan 2.000 €, joka lankeaa mikäli määräaikaa ei ole noudatettu, sekä purkutöiden loppuunsaattamisen määräajan osalta uhkasakon suuruudeltaan 5.000 €, joka lankeaa mikäli määräaikaa ei ole noudatettu.
3. Velvoittaa kiinteistön omistaja X ilmoittamaan mahdollisessa kiinteistön omistajanvaihdostilanteessa uudelle omistajalle edellä esitetyistä määräyksistä ja uhkasakoista sekä ilmoittamaan omistajan vaihdoksesta rakennusvalvontaviranomaiselle.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 27.01.2022 § 5   

  

 

Selostus Kiinteistön 309-7-702-2 omistaja X ei ole noudattanut rakennus- ja ympäristöjaoston määräystä koskien rakennuksen purkutöiden aloittamista.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusten arviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________