Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 37


1 LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021 - 2025

 

Hyvinvointikertomus 2021-2025 ja hyvinvointisuunnitelma 2022-25

42/00.01.02.00/2022

 

Khall 21.02.2022 § 37   

  

 

Selostus Hyvinvointikertomus-hyvinvointisuunnitelma on keskeinen kaupungin hyvinvointityön johtamisen ja koordinoinnin työväline, joka kytkeytyy vahvasti kaupungin voimassa olevaan Kumpukartta 2022-25 -strategiaan (Kvalt 31.1.2022, § 5). Hyvinvointikertomuksessa seurataan indikaattoriperusteiseen tietoon pohjautuen kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kehitystä ja nykytilaa. Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan toteutumatiedon analyysin perusteella tavoitteita sekä suunnataan toimenpiteitä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmalliseksi ja jär­jes­tel­mälli­sek­si edistämiseksi koko valtuustokaudella.

                                                         

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12§:n mukaan kunnan on valmisteltava hyvinvointikertomus valtuustolle kerran valtuustokaudessa, ja lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaan kunnan "on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa".

 

Outokummun kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa 2022-2025 on määrä yhdistää em. asiakirjat.

                                                         

Kaupungin vuosien 2017-21 hyvinvointikertomus sekä vuosien 2022-25 hy­vin­voin­tisuun­ni­tel­ma on laadittu viranhaltijatyönä, josta on vastannut kaupungin hyvinvointiryhmä eli kaupunginjohtajan johtoryhmä (Khall 5.2.2018, § 17), erityisesti hyvinvointikoordinaattori ja hyvinvointijohtaja. Valmis­te­lus­sa asiantuntijana ovat lisäksi olleet mukana Pohjois-Karjalan Kan­san­ter­vey­den keskuksen toiminnanjohtaja, projektipäällikkö Kari Hyvärinen sekä Siun soten ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Ellinoora Ojala.

                                                         

Vuosittainen hyvinvointisuunnitelma on jo nykyisin kiinteä osa kaupungin vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua; hvs-teemat on yhdistetty talousarvioon. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteumaa sekä väestöterveyden ja hyvinvoinnin tilan kehitystä Ou­tokum­mus­sa seurataan näin ollen myös kaupungin ti­linpäätök­sen yhteydessä vuosittain.

 

 

Vaikutusarviointi +++

 

Valmistelija Kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 7559 240

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen 2021-2025 ja hyvinvointisuunnitelman 2022-25.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________