Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.04.2022/Pykälä 83 

Viestintäsuunnitelman hyväksyminen

26/07.02.01/2022

 

Khall 19.04.2022 § 83   

  

 

Selostus Viestintäsuunnitelma on yleisluonteinen asiakirja, joka toimii kaupungin si­säi­sen ja ulkoisen viestinnän yleisluontoisena ohjeasiakirjana. Suunnitelma toimii myös perustana kaupunkikonsernin yhteiselle markkinointiviestinnälle. Viestintäsuunnitelma on voimassa toistaiseksi, ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran valtuustokauden aikana.

 

 Kaupungin nykyinen viestintäsuunnitelma on hyväksytty vuonna 2017. Kaupungin viestintää on toteutettu ja kehitetty määrätietoisesti suunnitelman mukaisin toimin. Edellisen valtuustokauden aikana kaupunkikonsernissa on lisäksi toteutettu mm. historiallisen laaja brändiuudistus. Viime vuonna konsernin palvelukseen palkattiin viestintäsuunnittelija, joka on osallistunut myös viestintäsuunnitelman päivittämiseen.

 

 Liitteenä on ehdotus päivitetyksi viestintäsuunnitelmaksi.

 

 

Vaikutusarviointi Myönteinen vaikutus kaupungin imagoon ja näkyvyyteen sekä kuntalaisten osallisuuteen.

 

Valmistelija Viestintäsuunnittelija
Kehitysjohtaja

 

Lisätietoja Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, p. 044 755 9515, jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin viestintäsuunnitelman päivityksen liitteen mukaisena.

 

Päätös Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

 

 ______________________

 

 

Khall 19.04.2022 § 83 

 

Selostus Viestintäsuunnitelmaa on valmisteltu edelleen kaupunginhallituksen esittämien huomioiden pohjalta.

 

 Kaupungilla ei ole ollut aiemmin varsinaista analytiikkaan ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa viestintänsä tehokkuudesta. Ensimmäisenä etsitään ja asetetaan oikeat ja toimivat tavoitteet sekä mittarit viestinnälle. Tavoitteet asetetaan vuosittain ja niiden asettamisesta, dokumentoinnista ja seurannasta vastaa viestinnän vastuuhenkilö. Numeraaliset tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja niiden toteumaa käydään läpi osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä omassa osiossaan.

 

 Mittareilla mitataan viestinnän kattavuutta ja kuinka viestintä tavoittaa kohderyhmät. Ylipäänsä, tällä hetkellä halutaan viestinnän kattavuudesta ja tavoittavuudesta tarkempaa dataa, ennen kuin luodaan pitkäaikainen viestinnän strategia.

 

 Viestintäsuunnitelmasta on laadittu myös lyhyempi, kansantajuisempi ja nopeasti luettava versio, varsinainen viestintäsuunnitelma on viestinnän työkalu viestinnän suunnittelijalle/asiantuntijoille ja esimerkiksi henkilöstön ohjeistamiseen.

 

 Viestintäsuunnitelma oli myös kaupunginhallituksen jäsenten kommenteilla.

 

 

Vaikutusarviointi Myönteinen vaikutus kaupungin imagoon ja näkyvyyteen sekä kuntalaisten osallisuuteen.

 

Valmistelija Viestintäsuunnittelija, hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Viestintäsuunnittelija Henri Elsinen, henri.elsinen@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 7559 210.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin viestintäsuunnitelman ja viestintäsuunnitelman lyhyen version liitteiden mukaisena.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________