Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 20


 

Asettamisvaiheen kuuleminen koskien kiinteistöä 309-15-1508-1

7/10.03.00.08/2021

 

Rakympj 22.09.2021 § 22  

 

 

Selostus Kiinteistön 309-15-1508-1, XX haltijalle XX on lähetetty 12.1.2021 selvityspyyntö koskien kiinteistöllä mahdollisesti käynnissä olevia rakennustöitä, onko kiinteistöllä luvattomia rakennuksia/rakennelmia ja onko kiinteistön paloturvallisuus kunnossa. Lisäksi on pyydetty selvitystä, miksi rakennus- ja ympäristöjaoston asettamaa velvoitetta rakennustöiden loppuunsaattamisesta ei ole noudatettu.

 

 XX on 8.2.2021 antamassaan selvityksessä esittänyt, että aikoo hakea uutta rakennuslupaa asuinrakennuksen muutostöille kevään 2021 aikana. Selvityksen mukaan kiinteistöllä ei selvityshetkellä ole töitä käynnissä. Tontille on tehty näkösuojaksi säleaita n. 2 m etäisyydelle naapurin rajasta, lisäksi tontilla on uima-allas n. 4 m etäisyydellä rajasta. Asuinrakennuksessa ei ole selvityksen mukaan tulisijaa, Hodjun mukaan paloturvallisuudessa ei ole puutteita.

 

 XX ei ole hakenut rakennuslupaa selvityksensä mukaisesti. Rakennuksen muutostöistä ei rakennusvalvonnassa muuta tietoa kuin että kattotyöt ovat ainakin kesken.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusten arviointia.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Korpela Janne

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. Velvoittaa kiinteistön 309-15-1508-1, XX haltijan XX toimittamaan selvityksen kiinteistöllä ja sillä sijaitsevalla asuinrakennuksessa kesken ja käynnissä olevista rakennustöistä 3.11.2021 mennessä.
2. ja mikäli ko. työt ovat luvanvaraisia, hakemaan tarvittavat luvat 3.12.2021 mennessä tai vaihtoehtoisesti poistamaan luvattomasti tehdyt rakennustyöt.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Rakympj 22.06.2022 § 20   

  

 

Selostus Kiinteistölle 309-15-1508-1 ei ole haettu lupia tai kiinteistöllä olevien rakennusten/rakennelmien suhteen ei ole tapahtunut muutosta. Aiempien huomioiden lisäksi piha-alue on hoitamatta.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain § 166 mukaisesti:

 Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

 

 Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi.

 

 ja Maankäyttö- ja rakennuslain § 167 mukaisesti:

 Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

 

 Kiinteistö rakennuksineen ei täytä edellä mainittujen lain kohtien vaatimuksia.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. Kuulla kiinteistön 309-15-1508-1  haltijaa ennen velvoitteen määräämistä (Hallintolaki § 34 ja § 60) ja tehosteen asettamista (Uhkasakkolaki § 22).

2. Ilmoittaa kiinteistön haltijalle piha-alueen siistimisen (päävelvoite) tehosteeksi asetettavasta uhasta (kiinteä uhkasakko),sekä kohteessa sijaitsevien rakennusten saattamisesta maankäyttö- ja rakennuslain  § 166 ja § 167 edellyttämään kuntoon (päävelvoite) tehosteeksi asetettavasta uhasta (juokseva uhkasakko).

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________