Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 19 

Maanrakennusliike Maaverkko Oy:n hakemus olemassa olevan maa-ainesluvan vähäisestä muuttamisesta, 309-406-16-37

155/11.01.00.06/2022

 

Rakympj 22.06.2022 § 19   

  

 

Selostus Maanrakennusliike Maaverkko Oy hakee lupaa muuttaa Kaitalammen soranottoalueen (309-406-16-37) ottamisalueen rajausta. Ottamisalueen rajauksen muutosta haetaan, koska nykyisellä ottoalueella maanpinnan läheisyyteen nousee kalliot. Ottamismäärään ei haeta muutosta.

 

 Maa-aineslain § 16 mukaisesti:

 Lupaviranomainen voi luvan voimassaoloaikana antaa päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä. Suostumuksen edellytyksenä on, että poikkeaminen ja sen laatu, ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan olennaista muuttamista eikä vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.

 

 Voimassa olevan maa-ainesluvan mukaisen ottoalueen pinta-ala on n. 22.000               m2. Ottamisalue laajenisi alueen pohjoisosassa n. 1.300 m2 ja alueen eteläosassa               n. 1.800 m2. Muutokseen on maanomistajan suostumus.

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Koska haettu muutos ei aiheuta Maa-aineslain § 16 mukaista luvan olennaista muuttamista, ei vaikuta asianosaisten asemaan eikä luonnonolosuhteisiin, rakennus- ja ympäristöjaosto päättää myöntää ottoalueen rajauksen muutoksen haetun mukaisesti.

Muutos merkitään lupa-asiakirjoihin ja ilmoitetaan ELY-keskukselle.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________