Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 38 

Sote- ja pelastusaseman suunnitelmien hyväksyminen ja hankintapäätöksien valtuutus

172/10.03.02.00/2021

 

Kauprltk 29.06.2022 § 38   

  

 

Selostus Outokummun kaupungin hallintosäännön 28 b mukaan kaupunkirakennelautakunnalle kuuluu hankintapäätösvallassaan olevien rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden piirustuksien hyväksyminen.

 

 Sote- ja pelastusaseman suunnittelu alkoi joulukuussa 2021. Kohde rakennetaan "avaimet käteen" periaatteella Siu sotelle/hyvinvointialueelle, näin ollen tilojen toiminnalliset ratkaisut ja pohjapiirustukset tehdään Siun soten ohjeiden mukaan.  Alusta saakka mukana suunnittelussa on ollut Siun soten ja pelastuslaitoksen edustajat. Suunnitelmat ovat nyt pääpiirteittäin valmiit, urakkakilpailutus käynnistyy elokuun aikana ja töiden on tarkoitus alkaa syksyllä.

 

 Suunnitelmista pyydettiin lausunnot nuorisovaltuustolta, seniori- ja vammaisneuvostolta. Seniorineuvosto painotti lausunnossaan lähinnä inva-pysäköinnin huomioimista parkkialuiden suunnittelussa, muilta tahoilta ei lausuntoa tullut.

 

Lausuntojen lisäksi Siun sote on kommentoinut suunnitelmia seuraavasti: " Outokummun uuden sote-aseman suunnittelu on edennyt lähtökohtanaan Siun sote sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laatima tarvekartoitus. Suunnittelu on toteutettu yhteistyössä Outokummun kaupungin edustajien kanssa.

Perustana suunnittelulle on Siun soten palvelutuotantosuunnitelma 2030, Siun soten strategia ja toimitilastrategia. Arviot väestö- ja palvelumäärien kehityksestä ovat osaltaan vaikuttaneet tilatarpeen muotoutumiseen. Tilojen suunnittelussa on lisäksi huomioitu tulevan hyvinvointialueen vaikutukset. Etenkin toiminnan uudistuviin tarpeisiin kuten hoitotyön digitalisoitumiseen ja etätyön lisääntymiseen liittyvät seikat on ennakoitu käyttäjien kanssa yhteistyönä. Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun on ollut tarkoituksellista ja jatkuu suunnittelusta sote-aseman käyttöönottovaiheeseen asti. Arkkitehtisuunnittelun lopputuloksena on aikaan saatu tulevaisuuden toimintaa huomioiva ja Siun soten tilakonseptiajattelua hyvin palveleva sote-asemasuunnitelma. Kustannuskeskeinen ajattelu kulkee läpi hankkeen suunnittelusta rakentamiseen aina rakennuksen ylläpitokustannuksiin asti.  Tilat ovat käyttöjoustavia ja laajasti yhteiskäyttöisiä. Lähtökohtana suunnittelussa ovat olleet asiakkaita palveleva näkökulma, samoin kuin turvallisten ja terveellisten tilojen aikaansaaminen".

 

Pelastuslaitos on osaltaan kommentoinut asiaan näin: " Outokummun pelastusaseman suunnittelu on edennyt nopeatahtisesti kevään 2022 aikana ja käyttäjän edustajat ovat päässeet vaikuttamaan toimitilojen suunnitteluun. Suunnittelussa on pääosin pystytty ottamaan huomioon pelastuslaitoksen toiminnalliset tarpeet. Suunnitellut tilat vastaavat pelastuslaitoksen toimitilatarvetta pitkällä aikavälillä. Kalustotilat vastaavat Outokumpuun sijoitettavaa kalustoa, henkilöstötilat ovat mitoitettu oikein ja tukitoiminnot, kuten paineilmalaitehuolto- ja korjaamotilat on sisällytetty suunnitelmaan.

 

Hälytysliikenteen ohjaaminen omasta liittymästä suoraan Polvijärventielle olisi ollut toiminnallisesti perusteltua, mutta se ei onnistunut kaavoitukseen liittyvien ratkaisujen vuoksi. Nyt tehty suunnitelma perustuu siihen, että liikennöinti tapahtuu terveysaseman asiakasliikenteen joukossa erikseen tehtävin liikennejärjestelyin. Uusien toimitilojen lisäksi pelastuslaitos tulee tarvitsemaan kylmää hallitilaa kausikaluston säilytykseen. Tähän käyttötarkoitukseen soveltuu muun muassa nykyisen toimitilan hallit Työmiehenkadulla.

 

Pelastuslaitos näkee tärkeäksi, että uudisrakennushanke etenee nopeassa aikataulussa ja pelastuslaitoksen henkilöstö saadaan kontteihin siirretyistä väistötiloista terveisiin ja turvallisiin työtiloihin".

 

Vaikutusarviointi On tehty aiemmin tämän hankkeen käsittelyn yhteydessä

 

Valmistelija Kaupunkirakennejohtaja

 

Lisätietoja Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330, jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä sote- ja pelastusaseman suunnitelmat ja valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset sote- ja pelastuslaitoksen rakentamisen osalta.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________