Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 43 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

45/00.03.00/2022

 

Tarkltk 01.06.2022 § 47  

 

 

Selostus Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

 Hallintosäännön 63 §:n mukaan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

 

 Kaupunginhallitus on 28.3.2022 hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätösasiakirjassa on selvitetty valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

 

Vaikutusarviointi -

 

Valmistelija Toimistosihteeri

 

Lisätietoja Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Simo Ratilainen,  simo.ratilainen@luottamus.outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Puheenjohtaja  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2021,
2. saattaa arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. 

 

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________

 

 

Kvalt 20.06.2022 § 43  

  

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee  arviointikertomuksen tiedoksi. 

 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.