Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 137 

Toimeksiantosopimus vastaanottopalvelujen tuottamisesta

168/04.03.02.02/2022

 

Khall 27.06.2022 § 137   

  

 

Selostus Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aihettanut ukrainalaisten siviilien hakeutumaan turvaan eri puolille Eurooppaa, myös Suomeen.

 

 Maahanmuuttovirasto on valmistellut ns. Kuntamallin, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoittuminen siellä, mihin he ovat asettautuneet Suomeen saapuessaan. Kyseessä on nopea ja väliaikainen ratkaisu, jossa kunta tuottaa vastaanottokeskukselle ja tilapäistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille vastaanottoon kuuluvia majoitus- ja ohjauspalveluita. Kuntamallia toteutetaan Maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten ja kuntien yhteistyössä ja yhteistoimintana.

 

 Kuntamalli koskee ainoastaan tilapäistä suojelua hakeneita ja saavia henkilöitä. Kuntamalli ei koske henkilöitä, jotka ovat hakeneet pelkästään kansainvälistä suojelua (turvapaikanhakijat). Mikäli henkilöllä on vireillä kansainvälisen suojelun hakemus ja hän on samanaikaisesti hakenut ja/tai saanut tilapäistä suojelua, voi hän olla mukana kuntamallin mukaisessa palvelussa ja toiminnassa.

 

 Kuntamallin piirissä olevan henkilön tulee olla rekisteröitynyt kunnan kanssa sopimuksen tehneen vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja henkilön kuulumisesta kuntamalliin tulee olla sovittu vastaanottokeskuksen kanssa. Kunnan tulee ilmoittaa vastaanottokeskukselle välittömästi uusista henkilöistä, jotka olisivat tulossa kuntamallin piiriin. Kuntamallissa ei ole tarkoituksena, että henkilöt muuttavat ja siirtyvät kuntamallissa mukana olevien kuntien välillä, siirtäen majoitustaan kunnasta toiseen.

 

 Kuntamallissa kunta tuottaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoituspalvelut sekä antaa henkilöille majoitukseen ja arkeen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Vastaanottokeskus vastaa muiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä.

 

 Kuntamalliin ja sopimukseen eivät kuulu ne palvelut ja toiminta, jotka kunta järjestää henkilöille muuten. Näitä palveluita ja toimintaa on esimerkiksi varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, oppilashuolto (sis. koulu- ja oppilasterveydenhuolto), lastensuojelu ja kiireellinen akuutteihin tilanteisiin annettava terveydenhuolto sekä COVID-19- rokotusten järjestäminen henkilöille. Kunta voi myös tarjota henkilöille halutessaan erilaista kotoutumista ja hyvinvointia edistävää muuta toimintaa, kuten harrastusmahdollisuuksia.

 

 Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai vuokraamissa asunnoissa, joiden tulee olla asumisen vaatimukset täyttäviä. Kunnan tuottamaan majoitukseen sisältyy asuntojen kalustus ja varustus välttämättömillä tarvikkeilla, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset sekä asuntojen ennallistaminen sen jälkeen, kun henkilö muuttaa pois asunnosta. Kunta ei saa erikseen korvausta näistä kustannuksista, vaan nämä sisältyvät kunnalle maksettavaan vuorokausihintaan.

 

 Majoituspalveluun kuuluu henkilöille annettavaa neuvontaa ja ohjausta. Kuntamallin piiriin kuuluvien henkilöiden arjessa tapahtuva neuvonta ja ohjaus tehdään lähtökohtaisesti kunnan toimintana, eikä vastaanottokeskuksesta käsin.

 

 Vastaanottokeskus korvaa kunnalle sopimuksen mukaisten majoituspalveluiden ja ohjauspalveluiden tuottamisesta sopimuksessa määritellyn kuntakohtaisen majoitusvuorokausihinnan. Hinta maksetaan jokaista majoittunutta henkilöä kohden.

 

 Vastaanottokeskus ei korvaa kunnalle vastaanottolain 18 §:n mukaisessa yksityismajoituksessa asuvien henkilöiden majoituksesta.

 

 Kaupunginhallitus on aiemmissa kokouksissaan käynyt keskustelua ukrainalaisten pakolaisten tilanteesta ja suhtautunut myönteisesti ukrainalaisten vastaanottamiseen ja asuttamiseen kaupungin ja Kummun Kotien asuntoihin.

 

 Joensuun vastaanottokeskus järjesti yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa 14.6.2022 infon Pohjois-Karjalan kunnille Kuntamallin majoitukseen liittyen. Tilaisuudessa oli varattu kullekin Kuntamallin mukaiseen toimintaan lähteville kunnille aika keskustelulle ja sopimuksen allekirjoittamiselle.              

 

Vaikutusarviointi ++

 Ukrainalaisten pakolaisten auttaminen

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

 

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Outokummun kaupungin ja Joensuun vastaanottokeskuksen välisen toimeksiantosopimuksen, jonka mukaisesti Outokummun kaupunki tuottaa vastaanottopalveluja Joensuun vastaanottokeskukselle.

 

Päätös Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________