Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 139


 

Outokummun kaupungin lausunto FinnCobalt Oy:n Hautalammen kaivoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

148/11.01.00.05/2022

 

Khall 27.06.2022 § 139   

  

 

Selostus Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa FinnCobalt Oy:n Hautalammen kaivoshanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

 

 Arviointiselostuksessa on esitetty kolme vaihtoehtoa, VE0, jossa kaivoshanke ei toteudu, sekä kaivoshankkeen toteuttamisen vaihtoehdot VE1 ja VE2.

 

 Molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa kaivoshanke toteutuisi louhimalla Hautalammen sekä Mökkivaaran esiintymät sekä niiden välialue. Maanalaisesta kaivoksesta louhitaan malmia arviolta 35 000 - 600 000 tonnia vuodessa, kaivoksen toiminta-aika on noin 10 vuotta tai enemmän. Malmi rikastettaisiin kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikaste kuljetettaisiin kaivosalueen ulkopuolelle jatkojalostukseen. Vaihtoehtojen ero tulee rikastushiekka-alueen sijainnista, VE1:ssä rikastehiekka-alue sijaitsisi Keretin nykyisellä rikastushiekka-alueella, johon rakennettaisiin uusi allasalue, ja VE2:ssa rikastushiekka-alue sijaitsisi kaivospiirin eteläosassa Ruutunkankaalla, johon rakennettaisiin uusi allasalue.

 

 Arviontiselostus sisältää tiedot mm. hankkeen työryhmästä, hankkeen lähtökohdat, tavoitteet sekä perustelut, hankevaihtoehdot kuten edellä esitetty, hankekuvauksen, luvat ja päätökset (olevat ja hankkeen edellyttämät), YVA-menettelyn tarpeen ja tarkoituksen arvioinnin, YVA-menettelyn ja osallistumisen kuvauksen sekä ympäristön nykytilan ja vaikutusten arvioinnin.

 

Vaikutusarviointi Arvointiselostus sisältää vaikutusarvioinnin.

 

Valmistelija Vs. ympäristönsuojelusihteeri

 

Lisätietoja Yhdyskuntainsinööri Janne Korpela, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 7559 333.

 

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Outokummun kaupunki toteaa lausuntonaan seuraavaa:
1. Kaupungin näkemyksen mukaan arviointiselostus on laadittu kattavasti ja asiantuntevasti,
2. Kaupunki toteaa, että kaivoshankkeen toteuttamisen vaihtoehdoista VE1 olisi parempi,
3. Kaupunki pitää todennäköisenä, että kaivoshankkeen toteuttaminen piristäisi elinkeinoelämää huomattavasti,
4. Kaupunki pitää mahdollisena, että kaivohankkeen toteutuessa hankkeen myötä on mahdollista vähentää edellisen kaivoshankkeen aiheuttamia haittoja

 

Päätös Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________