Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 46 

Pelastuskadun ja Kalattomantien asemakaavan muutos

221/10.02.03/2022

 

Kauprltk 28.09.2022 § 46   

  

 

Selostus Kaavamuutosalueet sijaitsevat Pohjoisahon ja Kalattoman kaupunginosissa.

 

 Asemakaavan muutos koskee Pohjoisahon (6) kaupunginosan kortteita 609 ja 610 sekä Kalattoman (10) kaupunginosan kortteleita 150 ja 151 sekä katu-, liikenne-, eritys-, virkistys- ja maatalousalueita.

 

 Kyseessä on kaavoitustyö nro 96.

 

 Entisen Pohjoisahon koulun tontille on päätetty rakentaa soteasema ja pelastusasema. Tällä hetkellä ko. tontti rajoittuu Pohjoisahonkatuun. Tulevan toiminnan ja toimintavarmuuden kannalta on tarkoituksen mukaista rakentaa uusi katu Koivikkokadun kautta. Kadun rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta.

 

 Kalattomantie rautatien itäpuolella ei ole kaikilta osin rakennettu asemakaavan mukaiselle katualueelle. Osa tiestä on mm. asemakaavan mukaisella maatalousalueella. Kalattomantien kevyen liikenteen väylästä on laadittu yleissuunnitelma. Em. väylän rakentamiseen on varattu määräraha. Kalattomantien itäpuolinen osan katualue on tarpeen muuttaa yleissuunnitelman mukaiseksi.

 

 Korttelin 609 (Koivikko) osalta asemakaavan muutoksella korjataan edellisessä asemakaavassa tapahtunut vähäinen piirustusvirhe.

 

 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kolmeksi viikoksi ja niistä pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta osallisilta. Asemakaavan muutoksesta järjestetään yleisötilaisuus.

 

 Hallintosäännön 27 b § 6. kohdan mukaan kaupunkirakennelautakunta vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta.

 

Vaikutusarviointi Vaikutusarvio suoritetaan kaavaprosessissa.

 

Valmistelija Kaavoittaja

 

Lisätietoja Kaavoittaja Jukka Ropponen, 050 438 5680, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää käynnistää Pelastuskadun ja Kalattomantien asemakaavan muutoksen ja asettaa kaavamuutoksen asiakirjat nähtäville.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________