Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 28.09.2022/Pykälä 47


 

Vastaus Joensuun kaupungin aloitteeseen Joensuun seudun kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisen käynnistämiseksi

184/10.02.01/2022

 

Kauprltk 28.09.2022 § 47   

  

 

Selostus Joensuun kaupunki esittää Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kunnille uuden MRL 46 §:n mukaisen kuntien yhteisen yleiskaavan laatimista. Kaavalla korvattaisiin Joensuun seudun yleiskaava 2020. Kaava-alueella voimassa olevat, ajantasaiset osayleiskaavat jätettäisiin voimaan. Kaavalla ohjattaisiin seudun alue- ja yhdyskuntarakenteen muutosta alustavasti vuoteen 2040 saakka.

 

 Joensuu on pyytänyt alustavaa vastausta aloitteeseen syyskuun 2022 loppuun mennessä. Vastausten perusteella arvioidaan, onko edellytyksiä työn käynnistämiselle olemassa, ja tehdään tarvittaessa kunnille yksityiskohtaisempi esitys työn sitovasta käynnistämispäätöksestä.

 

 Joensuun seudun yleiskaava 2020:n tavoitevuosi on ohitettu. Kaava on monelta osin edelleen ajantasainen, mutta myös monilta osin vanhentunut. Muun muassa ilmastonmuutokseen, etätyöhön eli työnteon murrokseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä energiatuotantoon ja vihreään siirtymään liittyvät aiheet ovat nousseet yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta vahvasti esille. Kaupunki- ja aluekeskusten elinvoimaisuus, valtakunnallisesti kiristyvä kilpailu ja Joensuun seudun kilpailukyvyn turvaaminen, liikennejärjestelmien toimintaedellytykset, palvelurakenteen toimivuus sekä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ovat edelleen keskeisiä teemoja alueiden käytön suunnittelussa. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen hyötyisi kokonaisvaltaisesta, ylikunnallisesta maankäytön suunnittelusta ja yhteistyöstä.

 

 Kaavahankkeen aikataulu, resurssit, keskeisten työryhmien kokoonpanot, selvitysten laatiminen ja muut prosessiin liittyvät käytännön asiat määritellään tarkemmin mukaan lähtevien kuntien kanssa vuoden 2022 aikana. Alustavien arvioiden mukaan kaava voisi olla valmis vuonna 2026.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 36 §:n mukaan " Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla." Outokummun osalta on tarkoituksen mukaista olla mukana Joensuun seudun yleiskaava 2040 valmistelussa. Näin kaupungilla on ajantasainen lain edellyttämä yleiskaava. Arvio yleiskaavan laatimisen kustannuksista valmistuu tämän vuoden puolella. Samalla sovitaan kustannusten jako eri kuntien kesken. Yleiskaava 2020 laatimisen kustannukset jaettiin kuntien asukasmäärän suhteessa.

 

 Outokummulle keskeisimpiä maankäytön teemoja ovat yritystoiminnan edistäminen, matkailu, ekologisuus, ympäristö ja liikenne.

 

 Kaupungin maankäytön muutokset ovat viimeisen vuosikymmenen aikana olleet vähäiset. Tulevassa yleiskaavassa on tarpeen turvata Turulan työpaikka-alueen laajentamisen mahdollisuus. Valtatien 9 kehittäminen Joensuun ja maakunnan rajan välillä on kaupungille tärkeää. Kehittämisellä vaikutetaan alueen elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Matkailun kannalta maantien 477 on tärkeä yhdystie Heinäveden ja Kolin välillä. Sen saaminen kantatieksi olisi erittäin tärkeä. Tämä tie paremmassa kunnossa palvelisi myös alueen teollisuutta.

 

 Kaupunki pitää hyvänä yleiskaavan samanlaista valmistelutapaa ja hyväksymistä kuin vuoden 2020 kaavassa oli.

 

 Yhdyshenkilöksi Outokummusta nimetään kaupunkirakennejohtaja ja varalle rakennustarkastaja.

 

Vaikutusarviointi Joensuun seudun yleiskaava edistää kaupunki- ja aluekeskusten elinvoimaisuutta               ja Joensuun seudun kilpailukykyä, liikennejärjestelmien toimintaedellytyksiä ja               palvelurakenteen toimivuutta sekä yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta.

 

Valmistelija Kaavoittaja

 

Lisätietoja  Kaavoittaja Jukka Ropponen, 050 438 5680, jukka.ropponen@outokummunkaupunki.fi

 

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä edellä kirjoitetun vastauksen aloitteeseen kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisen käynnistämisestä yhteistyössä Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kanssa.

 

Päätös Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________