Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 176


7 Elokuun 2022 talousraportti

 

Elokuun talousraportti

216/02.02.00/2021

 

Khall 03.10.2022 § 176   

  

 

Selostus Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

 

 Valtuuston hyväksymän talousarvion 2022 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

 

 Talousarvio on laadittu palvelualuetason tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.

 

 Hallintopalvelujen toimintakate elokuun lopun tilanteessa on -0,4 % pienempi ja hyvinvointilautakunnan toimintakate on -1,9 % pienempi edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaupunkirakennepalveluissa tuottoja on 4,9 % vähemmän ja kulut kasvaneet 4,9 % edelliseen vuoteen nähden.  Käyttötalouden toimintakatteen kasvu kokonaisuudessaan on 1,1 % edelliseen vuoteen nähden.

 

 Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 1,4 % enemmän Kunnallisveroja on kertynyt 2,3 % enemmän, kiinteistöveroa -3,9 % vähemmän ja yhteisöveroa -4,3 % vähemmän edelliseen vuoteen nähden. (elokuun tilanne, liitteenä olevan raportin kuvissa on myös syyskuun tilitykset mukana).  Suurin kunnallisveron tilityksiä lisäävä vaikutus on verovuoden 2021 veronpalautusten vähentymisellä.  Yhteisöveroissa nousua on erityisesti ennakkoveroissa, ja vähentävänä tekijänä kuntien ryhmäosuuden alentuminen. Kiinteistöveron tilityksen vertailtavuuteen vaikuttaa verotuksen valmistumisaikataulu, joka vaihteleevuosittain.

 

 Peruspalvelujen valtionosuutta kertyy noin 150 000 euroa talousarvioon verrattuna enemmän johtuen työmatkakulujen verovähennysoikeuden lisäyksen kompensoimisesta veronsaajille. Opetus- ja kulttuuritoimen muu valtionosuus täsmentyy vuoden lopussa.

 

 Elokuun lopussa työttömyysaste oli 15 % ja väestömäärä 6 528 henkilöä. Väestömäärässä on ollut hienoista kasvua viime kuukausien aikana.

 

 Rahastojen markkina-arvo on painunut miinukselle johtuen nykyisestä epävarmasta tilanteesta markkinoilla ja maailmalla.

 

Vaikutusarviointi ++

 Tiedoksi ajankohtainen tieto kaupungin taloudesta.

 

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee elokuun talousraportin tiedokseen.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________