Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 168


1 Outokummun kaupungin hankintaohje

 

Hankintaohjeen hyväksyminen

223/00.01.01.01/2022

 

Khall 03.10.2022 § 168   

  

 

Selostus Outokummun kaupungin hankinnat ovat ns. julkisia hankintoja ja niitä ohjaa laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Hankintaohjetta sovelletaan sekä kaupungin omissa hankinnoissa että konserniyhtiöissä.

 

 Tarvittavan byrokratian määrä riippuu hankinnan koosta ja siitä, onko ko. asia jo kilpailutettu esim. useampivuotisissa puitesopimuksissa. Pohjois-Karjalan hankintatoimen jo valmiiksi kilpailuttamat sopimukset löytyvät Cloudian sopimushallintajärjestelmästä. Ns. tavallisimpiin hankintoihin löytyy yleensä jo valmis sopimus.

 

 Jos tarvittavasta palvelusta, urakasta tai tavarasta ei ole voimassa olevaa sopimusta, etenemismalli riippuu hankinnan koosta eli siitä onko kyseessä kansallinen, EU- vai pienhankinta. Kansallisen tai EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tehdään lähtökohtaisesti yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Samalla toimialan rooli on merkittävä mm. hankinnan tarpeiden, sisällön ja vertailuperusteiden määrittäjänä.

 

 Palvelualueet huolehtivat, että hankintojen vuosisuunnittelu on tehty ja on ajan tasalla. Alustavalla vuosisuunnittelulla voidaan saada taloudellista hyötyä ja hankintoja voidaan mahdollisesti yhdistää kaupungin sisällä tai useamman kunnan/tahon kesken. Vuosisuunnittelun avulla hankintojen ajoittaminen oikeaan aikaan helpottuu. Hankinnan toimeksianto kannattaa tehdä hankintatoimelle mahdollisimman ajoissa.

 

 Pohjois-Karjalan hankintatoimi huolehtii automaattisesti ns. peruspuitesopimusten (esim. toimistotarvikkeet) kilpailutusaikatauluista, ja ottaa yhteyttä tällaisista hankinnoista vastaaviin henkilöihin hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä. Myös mahdollisista optiovuosien käyttöönotosta huolehtii hankintatoimi - kuullen ensin sopimukseen kuuluvien tahojen näkemykset.

 

 Hankinnat voivat olla rutiinia, sellaisia, joissa keskitytään pääasiassa hintaan - tai hyvin merkittävästi myös strategiaa toteuttavia ja elinkeinoelämää sparraavia. Hankintapolitiikalla voidaan siis tukea monenlaisia tavoitteita. Siksi hankintojen suunnittelu sekä mahdollinen kategorisointi ja erityispiirteet tulisi analysoida ja tunnistaa. Valmisteluun tulee kiinnittää riittävästi huomiota ja resursseja aina, mutta erityisesti näin on strategisissa hankinnoissa. Strateginen hankinta ei välttämättä ole vain rahallisesti merkittävä hankinta - se voi olla sitä myös vaikuttavuuden, yritysten kilpailukyvyn edistämisen tai konsernin imagon kannalta.

 

 Hankintoja valvoo Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

 Liitteenä oleva hankintaohje kumoaa Outokummun kaupungin vuodelta 2010 olevat yleisen hankintaohjeen sekä pienhankintaohjeen.

 

 

Vaikutusarviointi Hankintojen suorittaminen talodellisesti, tehokkaasti ja suunnitelmallisesti

 

Valmistelijat Hallinto- ja talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, kaupunkirakennejohtaja, kaupunginjohtaja

 

Lisätietoja Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi, puh. 050 382 7769

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hankintaohjeen liitteen mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________